Πολλές ΜΚΟ δραστηριοποιούνται σε εξαιρετικά κρίσιμους τομείς για την κοινωνική ευημερία και συνοχή, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα παιδιά, για την κοινωνία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος,  την προστασία των ζώων, της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας. Παρά την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, ωστόσο, πολλοί οργανισμοί αυτού του είδους παραμένουν άγνωστοι στο ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν το έργο τους τόσο από άποψη εσόδων όσο και λόγω έλλειψης της ενεργούς συμμετοχής πολλών συνανθρώπων μας.

Αν είστε εκπρόσωπος ΜΚΟ ή φιλανθρωπικού οργανισμού, η πλατφόρμα του GIVE&FUND σας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε γρήγορα και απλά ένα ευρύ δίκτυο υποστηρικτών, από τους οποίους μπορείτε να αντλήσετε χρηματοδότηση καθώς και εθελοντική συμμετοχή. Επίσης, η δημοσιότητα και η έκθεση του έργου σας σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών της πλατφόρμας δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την επικοινωνία και προώθηση του έργου σας.

Αν είστε ιδιώτης και θέλετε να υποστηρίξετε το σκοπό ενός ΜΚΟ ή φιλανθρωπικού οργανισμού, μπορείτε να ανοίξετε μια σελίδα στην πλατφόρμα του GIVE&FUND και να προβάλετε το έργο του. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν πηγαίνουν απευθείας στον οργανισμό και τους νόμιμους εκπροσώπους του και όχι στους λογαριασμούς ιδιωτών.

Δείτε στη συνέχεια τις βασικές υποκατηγορίες ΜΚΟ projects και ξεκινήστε δημιουργώντας τη δική σας σελίδα!

Πολλές ΜΚΟ δραστηριοποιούνται σε εξαιρετικά κρίσιμους τομείς για την κοινωνική ευημερία και συνοχή, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την κοινωνία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, των ζώων, της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας. Παρά την εξαιρετική δουλειά που κάνουν πολλοί από αυτούς,  πολλοί οργανισμοί αυτού του είδους παραμένουν άγνωστοι στο ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν το έργο τους τόσο από άποψη εσόδων όσο και λόγω έλλειψης της ενεργούς συμμετοχής πολλών συνανθρώπων μας.

Η αξιοποίηση της πλατφόρμας του GIVE&FUND σας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε γρήγορα και απλά ένα ευρύ δίκτυο υποστηρικτών, από τους οποίους μπορείτε να αντλήσετε χρηματοδότηση καθώς και εθελοντική συμμετοχή μέσα από την αξιοποίηση τους. Επίσης, η δημοσιότητα και η έκθεση του έργου σας σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών της πλατφόρμας δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την επικοινωνία και προώθηση του έργου σας.

Aν είστε ΜΚΟ, με την αξιοποίηση της πλατφόρμας του GIVE&FUND μπορείτε:
  • Να συλλέξετε άμεσα τακτικές ή και έκτακτες εισφορές από τα μέλη σας και όχι μόνο, αποφεύγοντας περίπλοκα συστήματα πληρωμών, τράπεζες, γραφεία συλλόγων κτλ. Αρκεί η πρόσβαση στο internet και η χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
  • Να προβληθείτε στους μοναδικούς επισκέπτες της πλατφόρμας ακόμα και αν δεν έχετε δική σας σελίδα στο internet, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο της προβολής σας
  • Να επικοινωνήσετε άμεσα και να ευχαριστήσετε τους υποστηρικτές σας
  • Να πραγματοποιείτε οικονομικές συναλλαγές με ασφάλεια και διαφάνεια μέσα από τις δικλείδες ασφαλείας που προσφέρει ένας τεράστιος οργανισμός, ο PayPal.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται χωρίς κανένα κόστος εκ μέρους σας. Το GIVE&FUND κρατάει μια προμήθεια 4,5%  + 0,20 ευρώ ανα δωρεά, μόνο από τις συνεισφορές που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς και το έργο που προβάλλετε.

  • Δημιουργήστε τη δική σας σελίδα στην πλατφόρμα του GIVE&FUND ακολουθώντας την απλή διαδικασία που ξεκινά με το START BUTTON
  • Φροντίστε να περιγράψετε με απλό και σύντομο τρόπο το σκοπό του ΜΚΟ σας, το μέχρι σήμερα έργο του, τις δράσεις του, και τους λόγους για τους οποίους ζητάτε χρήματα
  • Μπορείτε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα όταν ο σκοπός (τo project) για το οποίο αναζητάτε χρηματοδότηση είναι συγκεκριμένος και άμεσος (για παράδειγμα, η αγορά ενός ειδικά διαμορφωμένου οχήματος μεταφοράς, η αποστολή ασθενούς στο εξωτερικό, η ανακούφιση συγκεκριμένου αριθμού οικογενειών από κάποια φυσική καταστροφή, ασθένεια κλπ). Αποφύγετε την αναζήτηση χρηματοδότησης για κάλυψη πάγιων αναγκών, για παράδειγμα πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ή μισθών προσωπικού.
  • Απαραίτητη είναι η αίσθηση συμμετοχής που πρέπει να προσφέρεται στο κοινό, με τη συχνή ενημέρωση της πορείας και των δράσεων προς την επίτευξη του οικονομικού στόχου, ο οποίος πρέπει να είναι συγκεκριμένος
  • Αξιοποιείστε το οπτικοακουστικό υλικό που διαθέτετε: οι φωτογραφίες είναι απαραίτητες, ενώ ένα σύντομο video μπορεί πραγματικά να εκτοξεύσει τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον.
  • Αν διαθέτετε οργανωμένες εγκαταστάσεις ή πραγματοποιείτε εκδηλώσεις, αναδείξτε τις μέσα από ζωντανό οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, video).

Δείτε ακόμα:

Συχνές ερωτήσεις για ΜΚΟ

Προϋποθέσεις για δημιουργούς