Η γνώση είναι δύναμη: Οι έφηβοι μαθαίνουν για τον HIV και το AIDS

Created by
Κέντρο Ζωής ΑΜΚΟ
Athens

Project overview

Στηρίξτε μας στην προσπάθεια να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε μαθητές Λυκείου σε ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές.

Description

 

english text bellow

Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι μια αναγνωρισμένη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση. Ξεκίνησε ως μοναδικό καταφύγιο για τους ανθρώπους που είχαν προσβληθεί από τον ιό HIV, σε μια εποχή όπου το AIDS σηματοδοτούσε τον βέβαιο σωματικό θάνατο, ελλείψει οποιασδήποτε αποτελεσματικής θεραπείας, αλλά πολύ συχνά και τον κοινωνικό θάνατο, εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου στιγματισμού του οροθετικού πληθυσμού από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Διανύοντας πια τον εικοστό ένατο χρόνο λειτουργίας του, το Κέντρο Ζωής συνεχίζει να στέκεται με συνέπεια και επαγγελματισμό στο πλευρό των ανθρώπων που ζουν με HIV και στο περιβάλλον τους. Το κέντρο Ζωής παρέχει κοινωνική, ψυχολογική, νομική, ηθική και οικονομική στήριξη στα οροθετικά άτομα, ενώ παράλληλα υλοποιεί προγράμματα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και μείωσης του κοινωνικού στίγματος στο γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα. Το Κέντρο λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και  με την πολύτιμη προσφορά των εθελοντών και των υποστηρικτών του, σε πλαίσιο απόλυτου σεβασμού και εχεμύθειας για τους ωφελούμενους.

Το πρόγραμμα πρόληψης σε μαθητές Λυκείου (link)

Ήδη από το 2016, το Κέντρο Ζωής ξεκίνησε την προσπάθεια διεύρυνσης του πεδίου δράσεων του, πέρα από το HIV/AIDS, στην προαγωγή της εν γένει σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη και έκφραση της σεξουαλικότητας. Το εγχείρημα αυτό κορυφώθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-18, με το εξαιρετικά επιτυχημένο πανελλήνιο πρόγραμμα «Πρόληψη της Λοίμωξης HIV σε Μαθητές Λυκείου» που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την έγκριση από Υπουργείο Παιδείας. Το χρησιμοποιούμενο εποπτικό υλικό έχει την επιστημονική επιμέλεια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ενώ η εκπαιδευτική του καταλληλότητα έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Κύριοι στόχοι του  προγράμματος είναι:

 • Η παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης σε σχέση με τη ιό του HIV και την ασθένεια του AIDS
 • Η προαγωγή της υπεύθυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς και η ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό HIV
 • Η εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και η καταπολέμηση του στίγματος γύρω από το HIV/AIDS
 • Η διασύνδεση των σχολικών μονάδων με τους αντίστοιχους φορείς παροχής υπηρεσιών ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.

Η μεθοδολογία του προγράμματος περιλαμβάνει διαδραστική παρουσίαση με προβολή διαφανειών από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Ζωής, διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και συζήτηση με τους μαθητές γύρω από συγκεκριμένους άξονες και ερωτήματα, όπως τι είναι ο HIV και το AIDS, ποιες θεραπευτικές δυνατότητες είναι διαθέσιμες στις μέρες μας, πώς μπορεί και πώς δεν μπορεί να μεταδοθεί ο HIV και ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι προφύλαξης. Επιπλέον, θίγεται το ζήτημα των διακρίσεων και του στίγματος που συνοδεύει τους συνανθρώπους μας που ζουν με HIV/AIDS, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επίδειξης της σωστής χρήσης του προφυλακτικού, ως του κυριότερου μέσου προφύλαξης από τον HIV και τα περισσότερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Η ανταπόκριση από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς είναι εντυπωσιακή και τα αποτελέσματα του προγράμματος θεαματικά:

 • 1274 ενημερωτικές επισκέψεις
 • 601 Λύκεια της χώρας (36% του συνόλου)
 • 65.389 μαθητές/ριες Β’ & Γ’ Λυκείου (34% του συνόλου)

Με τη δική σας στήριξη θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα πρόληψης στα σχολεία και να ενημερώσουμε ακόμα περισσότερους μαθητές για τις ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές και τη σεξουαλική υγεία σε όλη την Ελλάδα.

 click to watch

Λίγα ακόμα λόγια για το τι προσφέρει το Κέντρο Ζωής όλα αυτά τα χρόνια:

 • Δωρεάν  κοινωνική, ψυχολογική και νομική υποστήριξη: 700 ωφελούμενοι / 1200 συνεδρίες ετησίως
 • Κέντρο Ημέρας: χώρος συνάντησης, στήριξης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS, 3000 παρουσίες ετησίως
 • Πρόγραμμα συντροφικότητας στα νοσοκομεία και στο σπίτι, 50 ωφελούμενοι ετησίως
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης πληθυσμού σχετικά με το HIV/AIDS και την πρόληψη, 2500 ωφελούμενοι ετησίως
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για το HIV/AIDS και την εξεύρεση οικονομικών πόρων, 5000 ωφελούμενοι ετησίως
 • Info Centre για την εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30 ωφελούμενοι ετησίως
 • Ιστότοπος (Website) για νέα  σχετικά με το HIV/AIDS και το Κέντρο Ζωής, 3.500 επισκέψεις ετησίως
 • Πρόγραμμα στήριξης σε οροθετικούς/ες κρατουμένους/ες των Φυλακών Κορυδαλλού, 120 ωφελούμενοι ετησίως
 • Positive counseling – εκπαιδευτικές ομιλίες σχετικά με το HIV/AIDS, 500 ωφελούμενοι ετησίως
 • Peer to Peer – στήριξη μεταξύ οροθετικών ατόμων, 100 ωφελούμενοι ετησίως
 • Πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών, 30 ωφελούμενες ετησίως
 • Ισότητα στην εργασία – προάσπιση εργασιακών δικαιωμάτων όσων ζουν με HIV/AIDS, 60 ωφελούμενοι ετησίως
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά - διακρατικά προγράμματα και δίκτυα

Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία, τις υπηρεσίες και τις δράσεις του Κέντρου Ζωής, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας www.kentrozois.gr
Υποστηρκτής Προγράμματος: DUO

 

Στήριξε κι εσύ την προσπάθεια μας να προσφέρουμε σε ακόμα περισσότερους μαθητές γνώση και αυτοπεποίθηση!

 


English Text:

Centre for Life is a state-recognized, non-governmental, non-profit organization. It was founded in 1991, at a period when the existence of HIV/AIDS and its consequences were already known to the world. Yet, the majority of people in Greece was still ignorant and had little information on the issue. This largely contributed to the stigmatization and social marginalization of people living with HIV/AIDS, which is still quite intense until today. From the very beginning of its operation, Centre for Life’s core goal has been to come up against HIV-related stigma and discrimination by supporting and empowering people living with HIV/AIDS, their families, partners and social surroundings, in order for them not to live in an environment of isolation, fear and abandonment.

Its staff consists of specialized and experienced professionals (social workers, psychologists, lawyers), as well as of a dynamic group of specially trained and regularly supervised volunteers. We offer social, psychological & legal support free of charge, with absolute confidentiality and respect to the privacy of personal information and without any discrimination against gender, sexual orientation and nationality. The majority of people in Greece is still ignorant and has little information on the issue. This largely contributed to the stigmatization and social marginalization of people living with HIV/AIDS, which is still quite intense until today.

 

HIV PREVENTION PROGRAM FOR SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS (link)

Since 2016, Centre of Life has broadened its approach and activities beyond the HIV/AIDS towards the promotion of sexual health and human rights linked to the development and expression of sexuality. This was culminated during the school-year of 2017-2018 with the highly successful Panhellenic program "Prevention of HIV Infection in High School Students", in order to provide reliable and adapted to modern scientific information data, groups of specially trained and experienced staff of the Centre for Life, conducted interactive information sessions. It was funded by the Stavros Niarchos Foundation, and approved by the responsible department of the Ministry of Education and Religious Affairs. The pedagogical material used is scientifically curated by the National School of Public Health and its pedagogical fitness has been approved by the Institute for Educational Policy.

 

Mission of the program:

 • Providing valid and up-to-date scientific information on HIV and AIDS
 • Promoting safe sexual behavior and information on how to prevent HIV
 • Eliminating negative stereotypes and combating HIV / AIDS stigma
 • Interconnecting school units with their respective providers of medical and psychosocial support services for people living with HIV / AIDS

The program's methodology includes an interactive slideshow by the Center for Life staff, distribution of printed information and an extensive discussion with students about specific areas with Q&A on HIV/AIDS, what treatment options are available, how HIV can and cannot be transmitted, and what are the main prophylaxis. In addition to that, the issue of discrimination and stigma that accompanies HIV / AIDS is raised with the potential to demonstrate the proper use of the condom as the main means of HIV protection and most sexually transmitted diseases.

The program in numbers:

 • 1,274 visits
 • 601 Hight schools (36% of the total)
 • 65,389 students of the 2nd & 3rd grade (34% of the total)

With your support we will be able to continue the prevention program in schools and inform even more students about safer sex practices and sexual health across Greece.

 

click to watch

 

Some data about Centre for Life activities over the years:

 • Free social, psychological and legal support: 700 beneficiaries / 1200 sessions per year
 • Day Center: meeting, support, information and entertainment for people living with HIV / AIDS, 3,000 attendances per year
 • Hospital and home companionship program: 50 beneficiaries per year
 • Public information program on HIV / AIDS and prevention. 2,500 beneficiaries per year
 • Awareness events to raise public awareness about HIV / AIDS and find financial resources, 5,000 beneficiaries per year
 • Info Centre for computer learning, 30 beneficiaries per year
 • Internet - Website: HIV / AIDS and Life Center news, 3,500 visits per year
 • Support program for Prisoners: 120 beneficiaries per year
 • Positive counselling: educational talks on HIV / AIDS, 500 beneficiaries per year
 • Peer to Peer support: 100 beneficiaries per year
 • Women empowerment program: 30 beneficiaries per year
 • Equality at work: protecting the labor rights of those living with HIV / AIDS, 60 beneficiaries per year
 • Participation in European - Transnational programs and networks

More information on the history, services and activities of the Life Center can be found on our website www.kentrozois.gr  
Supported by: DUO condoms

Be a part of educating students to enjoy a healthy life

Help promote this project

€60
Raised of €64.000,00 Goal
0 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 9/30/20

 

Average contribution: €30,00

Project funders ( 2 )

 • Anonymous
  Να κάτι χρήσιμο (για ακόμα μια φορά) Μπράβο σας
  €50,00
 • Giannis Chatzibeis
  Καλή αρχή και καλή επιτυχία στο έργο σας
  N/A
 • See all project funders
 • Anonymous
  Να κάτι χρήσιμο (για ακόμα μια φορά) Μπράβο σας
  €50,00
 • Giannis Chatzibeis
  Καλή αρχή και καλή επιτυχία στο έργο σας
  N/A
 • See all project funders

Project sponsors ( 1 )

 • DUO

  Condoms

See all project sponsors
 • Anonymous
  Να κάτι χρήσιμο (για ακόμα μια φορά) Μπράβο σας
  €50,00
 • Giannis Chatzibeis
  Καλή αρχή και καλή επιτυχία στο έργο σας
  N/A
 • Anonymous
  Να κάτι χρήσιμο (για ακόμα μια φορά) Μπράβο σας
  €50,00
 • Giannis Chatzibeis
  Καλή αρχή και καλή επιτυχία στο έργο σας
  N/A
 • DUO
  Condoms