Empowering Women of Tanzania to break the cycle of poverty

Created by
Helena Stamou
Gongo, Miseni

Project overview

We will visit Gongo village in Miseni area in Tanzania to help women escape poverty by manufacturing hygiene pads.

Description

Campaing for the empowerment of women and young girls in Tanzania

Καμπάνια για την ενδυνάμωση των γυναικών και νεαρών κοριτσιών στην Τανζανία

Γιατί συμμετέχω; 

΄Οσοι με γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι λατρεύω να κάνω ταξίδια και να γνωρίζω άλλους πολιτισμούς. Έχοντας λοιπόν επισκεφτεί περισσότερες από 34 χώρες, αυτό που μου δίνει ευχαρίστηση πλέον δεν είναι να επισκέπτομαι μία χώρα μόνο για τουρισμό, αλλά να γνωρίζω τους ανθρώπους της και να συμβάλλω όπως μπορώ στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Για το λόγο αυτό όταν ανακοινώθηκε ότι οι MKO www.wheeling2help.com σε συνεργασία με την SANA http://www.karibusana.com και το https://www.maishaproject.org διοργανώνουν αποστολές προς το χωριό Γκόνγκο στην περιοχή Μισένι της Τανζανίας, για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων κοριτσιών, θεώρησα ότι ήρθε η στιγμή να προσφέρω έμπρακτα, συμβάλλοντας στο σπάσιμο του κύκλου της φτώχειας τους. Έτσι τις φετινές γιορτές, από τις 24 Δεκεμβρίου 2018 έως τις 8 Ιανουαρίου 2019, αντί να τις περάσω με την οικογένεια και τους φίλους μου θα προσφέρω εθελοντικά τον χρόνο και τις γνώσεις μου στην τοπική κοινότητα της Τανζανίας.

Why am I participating?

Those who know me well know that I love traveling and exploring other cultures. Having visited more than 34 countries, what gives me now pleasure is not just to visit a country for tourism, but also to get to know its people and to contribute as much as I can to improve their everyday lives. For this reason, when it was announced that NGOs www.wheeling2help.com in cooperation with SANA http://www.karibusana.comand https://www.maishaproject.org are organizing missions to Gongo village in Miseni area in Tanzania, to empower local communities, especially women and young girls, I thought it was high time for me to actively contribute to breaking the community’s poverty cycle. Therefore, these season’s holidays, from December 24, 2018 to January 8, 2019, instead of staying with my family and friends, I will volunteer my time and knowledge to the local Tanzanian community.

Photo Credits: Alexandros Tsoutis

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Στην Αφρική και ειδικότερα στην Τανζανία λόγω έλλειψης βασικών προϊόντων υγιεινής, οι γυναίκες κατά την περίοδο της έμμηνης ρήσης μένουν μέσα στο σπίτι (δηλαδή για περίπου 5 ημέρες το μήνα και 60 μέρες το χρόνο), απομονώνοντας τον εαυτό τους από όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες ενώ παράλληλα σταματούν να εργάζονται, δημιουργώντας έτσι όλες τις προϋποθέσεις για μία ζωή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Επιπλέον τα νεαρά κορίτσια λόγω έλλειψης ενημέρωσης για τη  διαχείριση της έμμηνης ρύσης, νοιώθουν αισθήματα ντροπής, απέχουν από το σχολείο τις συγκεκριμένες ημέρες και τις περισσότερες φορές σταματούν εντελώς την εκπαίδευσή τους, απεμπολώντας το δικαίωμά τους στη μόρφωση και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής που η εκπαίδευση συνεπάγεται. Ακόμη πιο σοβαρό είναι το πρόβλημα υγείας που προκύπτει από τη χρήση υποκατάστατων ανθυγιεινών υλικών όπως φύλλα, χαρτιά ή παλιά υφάσματα που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την υγεία των γυναικών.

What is the problem?

In Africa, and in particular in Tanzania due to lack of basic hygiene products, women during the period of menstruation stay at home (about 5 days a month and 60 days per year), isolate themselves from all social activities, while at the same time they stop working, thus creating all the conditions for a life below the poverty limit. In addition, young girls, due to a lack of information about menstruation management, they feel shameful, they abstain from school those days and most of them discontinue their education altogether, depriving themselves from their right to education which will improve theirquality of life. Even more serious are the health issues resulting from the use of substitutes from unhealthy materials such as leaves, papers or old fabrics that further burden women's health.

Photo Credits: Alexandros Tsoutis

Ποια είναι η λύση;

«Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις μια φορά. Μάθε του να πιάνει ψάρια, και θα είναι χορτασμένος σε όλη του τη ζωή» Κομφούκιος

Η λύση φυσικά θα προέλθει από την ίδια την τοπική κοινότητα. Για να περιοριστεί και σταδιακά να σταματήσει η απομόνωση των γυναικών και των νέων κοριτσιών θα πρέπει να ενισχυθεί η ενδυνάμωσή τους μέσα από τον τοπικό συνεταιρισμό γυναικών. Με την δική μας και τη δική σας βοήθεια, θα δημιουργήσουμε ένα εργαστήριο κατασκευής υφασμάτινων ειδών προσωπικής υγιεινής (επαναχρησιμοποιούμενων), δίνοντάς την ευκαιρία σε 30 γυναίκες της τοπικής κοινότητας να εργαστούν βοηθώντας οικονομικά τις οικογένειές τους αλλά και να παράγουν ένα προϊόν που υπάρχει σε έλλειψη, το οποίο  θα προσφέρει σε όλες τις γυναίκες και τις νέες κοπέλες την πολυπόθητη ελευθερία κινήσεων. Παράλληλα θα τους ενημερώσουμε για τις αναπαραγωγικές λειτουργίες του γυναικείου σώματος, ώστε να είναι υπερήφανες για το σώμα τους και να μπορούν να συνεχίζουν απερίσπαστα την καθημερινή τους ζωή, είτε συνεχίζοντας την εργασία τους, είτε την εκπαίδευσή τους. Η αποστολή που θα συμμετέχω θα κτίσει από το μηδέν, το εργαστήριο του συνεταιρισμού με στόχο  την κατασκευή  3 αιθουσών για την παραγωγή, διακίνηση και αποθήκευσης των προϊόντων.

What is the solution

"Give a man a fish and you will fill him once. Teach him how to catch a fish, and he will be full all his life” Confucius

The solution will come naturally from the local community itself. In order to reduce and gradually put an end to the isolation of women and young girls, the local women's cooperative should be empowered and strengthened. With our and your own help, we will create a workshop for the manufacture of reusable hygiene pads. We will  give the opportunity to 30 women from the local community to work, to be able to help financially their families and to also to produce a much-needed product that is difficult to find. By doing so, we will give all women and young girls the freedom to be socially active, while at the same time we will inform them of the reproductive system of the female body so that they are proud of their bodies and to enable them to continue freely their daily activities, either by continuing their work or education. Our goal is to build from scratch a 3-room workshop for the cooperative (production line, handling and storage).

Τα οφέλη για την τοπική κοινότητα

 • Κατασκευή κέντρου παραγωγής για είδη προσωπικής υγιεινής.
 • Εκπαίδευση 30 γυναικών της τοπικής κοινότητας στην παραγωγή των MaishaPads.
 • Προμήθειες πρώτων υλών και κατάλληλα υφάσματα για παραγωγή των MaishaPads.
 • Εκπαίδευση των νέων κοριτσιών της περιοχής για τις λειτουργίες του γυναικείου σώματος και για θέματα υγιεινής.
 • Μείωση των κοριτσιών που σταματούν την εκπαίδευσή τους λόγω έμμηνης ρύσης. 

Benefits for the local community

 • Construction of a production center for personal hygiene products.
 • Training of 30 women in the local community to produce Maisha Pads.
 • Supplies of raw materials and suitable fabrics for production of Maisha Pads.
 • Training of young girls in reproductive functions of the female body and for hygiene issues.
 • Reduction number of girls who stop their education due to menstruation.

Photo Credits: AlexandrosTsoutis

Πως μπορείς να μας βοηθήσεις;

Με όποιο ποσό μπορείς να διαθέσεις, είτε μικρό είτε μεσαίο είτε μεγάλο, βοηθάς άμεσα και ενεργά το πρότζεκτ και τα χρήματα φτάνουν απευθείας στο προορισμό τους. Ακόμη και ένα ευρώ μπορεί να κάνει τη διαφορά στις ζωές αυτών των γυναικών, των νέων κοριτσιών και των οικογενειών τους. 

Με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από αυτή την καμπάνια θα αγοραστούν πρώτες ύλες, και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εργαστηρίου.

Εάν επιθυμείτε να συνδράμετε στο έργο μας και να προσφέρετε ένα ποιοτικό μέλλον στα νέα κορίτσια και τις γυναίκες του Γκόγκο μπορείτε να κάνετε δωρεά πατώντας το κουμπί DONATΕμέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή paypal. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο paypal, βάζοντας τα στοιχεία της κάρτας σας δημιουργείται αυτόματα.  Εάν δεν έχετε ξανακάνει ποτέ δωρεά μέσω ίντερνετ τότε στείλτε την προσφορά σας στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς: GR3301720200005020045387541 

 

How can you help us?

With whatever amount you can afford, whether small or medium or large, you directly and actively help the project and the money goes directly to its destination. Even one Euro/Dollar can make a difference in these women lives, young girls and their families.

With the money gathered from this campaign, raw materials and tools will be purchased to build the workshop.

If you wish to contribute to our work and offer a quality future to the young girls and women in Gongo, you can donate by clicking on the DONATE button with your credit or debit card or your Paypal account. In case you don't have a Paypal account, by using your card, a Paypal account is created for you in less than 2mins!

 

Photo Credits: AlexandrosTsoutis

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που διαθέσατε για την ανάγνωση αυτού του κειμένου και το ενδιαφέρον σας για το σκοπό του ταξιδιού μου.

Βοηθήστε στην διάδοση του μηνύματός μου και την προσέγγιση περισσότερων αρωγών 

κάνοντας κοινοποίηση στα Social Media, Facebook, Instagram, twitter,

ή απλά πείτε το στους φίλους σας.

Οποιαδήποτε δημοσίευση, βοηθάει στην βελτίωση της ζωής αυτών των ανθρώπων!

 

Thank you in advance for the time you spent reading this text and your interest in the purpose of my trip.

Help spread my message and approach more help posting this message to your social media, Facebook, Instagram, Twitter or just mention it to your friends.

Any mention helps to improve these people’s lives!

Η προσφορά σας μεταμορφώνεται σε Δώρο! 

Your offer is transformed into a Gift!

 Δωρεά/

Donation  

Δώρο/Gift

5 €

Ευχαριστήριο μήνυμα στα σουαχίλι!  Thank you message in Swahili!

20€

Αναφορά του ονόματός σας στην σελίδα του project και card postalαπό την Αφρική.

Mention of your name in the project’s page and card postal from Africa.

80 €

Αναφορά του ονόματός στην σελίδα του project, card postal από την Αφρική και επιπλέον ένα δώρο Χριστουγέννων από την Τανζανία. 

Mention of your name in the project's page, card postal from Africa and a Christmas gift from Tanzania

150€

Αναφορά του ονόματός στην σελίδα του project , card postal από την Αφρική, δώρο Χριστουγέννων από την Τανζανία και ένα ενθύμιο από το πρόγραμμα.

Mention of your name in the project's page, card postal from Africa and a Christmas gift from Tanzania and a souvenir from the project.

 

Photo Credits: Alexandros Tsoutis

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας! 

A huge thank you to all of you!

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο και βραβευμένο φωτογράφο Αλέξανδρο Τσούτη για τις καταπληκτικές φωτογραφίες που μου επέτρεψε να δανειστώ για την καμπάνια μου! http://tripinpictures.com

Also a big thank you to my friend and awarded photographer Alexandros Tsoutis for allowing me to use his amazing photos for my campaignhttp://tripinpictures.com

 

Περισσότερα για το σκοπό του ταξιδιού μας/ More about the purpose of our trip:

Γενική περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια στο σχολείο. General description of the problem faced by girls in school.

Η αναφορά της unicefγια το πρόβλημα.The unicef report on the problem.

Το πρόβλημα στο σχολείοThe problem at school

Τοπρόγραμματουwhelling2helpστηνΤανζανίαwheeling2help program in Tanzania

Βίντεοαπότηνπροηγούμενηδράσητουwheeling2helpστηνΤανζανίαVideo from the previous action of wheeling2help in Tanzania

 

Λίγα λόγια για μένα

Έλενα Στάμου

Η Έλενα μεγάλωσε σε μία Ελληνική πολύτεκνη οικογένεια που της έμαθε, από πολύ νωρίς, να συνεργάζεται, να μοιράζεται και να αγαπά την ομαδικότητα. Σπούδασε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Δημοσιογραφία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις και Τεχνολογία, ενώ έκανε μεταπτυχιακά στην Επικοινωνία και στο Διεθνές Μάνατζμεντ. Μιλά αρκετές ξένες γλώσσες που την οδήγησαν στην εξερεύνηση πολλών χωρών, είτε για τουρισμό είτε για επαγγελματικούς σκοπούς. Εργάστηκε σε μεγάλες εταιρίες εξασκώντας όλους τους τομείς εκπαίδευσής της και ασχολείται με την επιχειρηματικότητα τα τελευταία 15 χρόνια. Σήμερα είναι International Business Recruitment Partner στην εταιρία www.epsnworkforce.com, έχει συνιδρύσει την ομάδα www.businesscool.gr προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω βιωματικών εργαστηρίων σε εφήβους, αρθρογραφεί για θέματα εφήβων, είναι Αντιπρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας www.chinese-center.gr και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών, στο Ελληνικό παράρτημα στην επιτροπή Παιδείας και Απασχόλησης www.euw-hellas.gr και Αντιπρόεδρος στον Σύλλογο Αποφοίτων του InternationalΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  http://www.i-mbalumni.com

A few words about me

Helena Stamou

Helena grew up in a large Greek family that taught her very early on to love teamwork, sharing and collaboration. She studied in Greece and abroad with degrees in Journalism, Business Administration, European Business and Technology and post graduate degrees in Communication and an International MBA. She speaks several foreign languages ​​that have led her to explore many countries, whether for tourism or for business purposes. She has worked for large corporations, practicing all her educational background, and has been practicing entrepreneurship for the last 15 years. Today she is an International Business Recruitment Partner at www.epsnworkforce.com, she has cofounded www.businesscool.gr promoting innovation and entrepreneurship via experiential workshops in teenagers, writes articles on adolescents issues, is VP in Greek-Chinese Entrepreneurship Center www.chinese-center.gr member of the Education and Employment Committee of the European Union of Women, Hellenic Branch www.euw-hellas.grand VP in Alumni Association of International MBA of Athens University of Economic and Business http://www.i-mbalumni.com

 

THANK YOU!

 

Help promote this project

€895
Raised of €800,00 Goal
112 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 12/21/18

 

Average contribution: €47,11

Project funders ( 19 )

 • Maria Sipsa
  €15,00
 • Calypso Barbalia-Eleni Xanthopoulou- Vivian Papatzanaki
  From bake sale for our teacher !
  €35,00
 • Pepy Antiochou
  Bravo!
  €20,00
 • Αφροδίτη Μπλέτα
  Συνεισφορά EUW HELLAS
  N/A
 • Konstantina Iosif
  €50,00
 • Anonymous
  N/A
 • Sofia Vlavianou
  €20,00
 • Ευαγγελος Πασχος
  €80,00
 • Κατερίνα Βαβανού
  €50,00
 • Anonymous
  Congrats for your initiative! Enjoy and help!
  €20,00
 • See all project funders
 • Andriani Tsapatsari
  Cause educating the women of today.. can remarkably improve the lives of the tomorrow’ generations..!
  €200,00
 • Marie Moraitini
  €200,00
 • Ευαγγελος Πασχος
  €80,00
 • Χριστίνα Αναστασίου
  πάρε το μαγικό σου ραβδάκι και κάνε την αλλαγή!!
  €50,00
 • Argyro Lesioti
  €50,00
 • Κατερίνα Βαβανού
  €50,00
 • Αφροδίτη Μπλέτα
  Συνεισφορά EUW HELLAS
  N/A
 • Konstantina Iosif
  €50,00
 • Calypso Barbalia-Eleni Xanthopoulou- Vivian Papatzanaki
  From bake sale for our teacher !
  €35,00
 • Hara Vidozacharaki
  Συγχαρητήρια! Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται με μικρές κινήσεις από όλους μας! Keep going on!
  N/A
 • See all project funders
 • Hara Vidozacharaki
  €50,00
 • Andriani Tsapatsari
  €10,00
See all project funders
 • Maria Sipsa
  €15,00
 • Calypso Barbalia-Eleni Xanthopoulou- Vivian Papatzanaki
  From bake sale for our teacher !
  €35,00
 • Pepy Antiochou
  Bravo!
  €20,00
 • Αφροδίτη Μπλέτα
  Συνεισφορά EUW HELLAS
  N/A
 • Konstantina Iosif
  €50,00
 • Anonymous
  N/A
 • Sofia Vlavianou
  €20,00
 • Ευαγγελος Πασχος
  €80,00
 • Κατερίνα Βαβανού
  €50,00
 • Anonymous
  Congrats for your initiative! Enjoy and help!
  €20,00
 • Χριστίνα Αναστασίου
  πάρε το μαγικό σου ραβδάκι και κάνε την αλλαγή!!
  €50,00
 • Argyro Lesioti
  €50,00
 • Marie Moraitini
  €200,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία!
  N/A
 • Andriani Tsapatsari
  Cause educating the women of today.. can remarkably improve the lives of the tomorrow’ generations..!
  €200,00
 • Hara Vidozacharaki
  Συγχαρητήρια! Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται με μικρές κινήσεις από όλους μας! Keep going on!
  N/A
 • Andriani Tsapatsari
  Cause educating the women of today.. can remarkably improve the lives of the tomorrow’ generations..!
  €200,00
 • Marie Moraitini
  €200,00
 • Ευαγγελος Πασχος
  €80,00
 • Χριστίνα Αναστασίου
  πάρε το μαγικό σου ραβδάκι και κάνε την αλλαγή!!
  €50,00
 • Argyro Lesioti
  €50,00
 • Κατερίνα Βαβανού
  €50,00
 • Αφροδίτη Μπλέτα
  Συνεισφορά EUW HELLAS
  N/A
 • Konstantina Iosif
  €50,00
 • Calypso Barbalia-Eleni Xanthopoulou- Vivian Papatzanaki
  From bake sale for our teacher !
  €35,00
 • Hara Vidozacharaki
  Συγχαρητήρια! Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται με μικρές κινήσεις από όλους μας! Keep going on!
  N/A
 • Sofia Vlavianou
  €20,00
 • Anonymous
  Congrats for your initiative! Enjoy and help!
  €20,00
 • Pepy Antiochou
  Bravo!
  €20,00
 • Maria Sipsa
  €15,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία!
  N/A
 • SPIROS KiTSOS
  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή με την ευχή να μαζευτεί το ποσό αυτό
  €10,00
 • Hara Vidozacharaki

  €50,00

  Συγχαρητήρια! Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται με μικρές κινήσεις από όλους μας! Keep going on! show more
  • Andriani Tsapatsari

   €10,00

   Cause educating the women of today.. can remarkably improve the lives of the tomorrow’ generations..! €200,00 show more