Science Kits for Roma Kids!

Created by
Science United Project Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση
Greece

Project overview

Στήριξε μας ώστε να παρέχουμε δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για τις φυσικές επιστήμες σε δασκάλους/ες παιδιών Ρομά!

Description

Στηρίξτε το πρόγραμμα «Science Kits for Roma Kids»!

(scroll down for engish)

 

 

15 εκπαιδευτικοί από 6 σχολεία με 150 Ρομά μαθητές/τριες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα της Science United Project για τη σχολική χρονιά 2022-23.  

Σκοπός του προγράμματος Science Kits for Roma Kids είναι η ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων των παιδιών για την παρακολούθηση του μαθήματος μέσα από θετικές μαθησιακές εμπειρίες στο σχολείο και η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Το εμπόδιο της γλώσσας, που συχνά αντιμετωπίζουν τα παιδιά Ρομά στο σχολείο, προσπερνιέται με τη βοήθεια της βιωματικής μάθησης.

 

                            

 

Το πρόγραμμα Science Kits for Roma Kids θα παρέχει:

 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη βιωματική διδασκαλία με τη βοήθεια των επιτυχημένων κιτ φυσικών επιστημών της Science United Project

 • Δωρεάν κιτ φυσικών επιστημών, φτιαγμένα από οργανωμένα, ασφαλή υλικά για πειράματα και κατασκευές για κάθε μαθητή και μαθήτρια

 • Μία βίντεο-ιστορία ενός/μίας Ρομά/Ρομνί επιστήμονα, που θα λειτουργήσει ως θετικό, πολιτισμικά οικείο παράδειγμα για τα παιδιά και θα τα ενθαρρύνει για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στο σχολείο

 • Λεξιλόγιο του εκπαιδευτικού υλικού στη Ρομανί 

 

Με κάθε 5 ευρώ που προσφέρεις, βοηθάς ένα παιδί να αγαπήσει τις φυσικές επιστήμες!

Η Science United Project, ή SUP για τους φίλους, ξεκίνησε ως εγχείρημα το 2017 και αποστολή της είναι να προάγει την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες για εκτοπισμένους/ες μαθητές/τριες σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας τους/τις εκπαιδευτικούς τους. Έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό υλικό φυσικών επιστημών με τη μορφή κιτ μέσα από πολυάριθμες δοκιμές σε τάξεις παιδιών προσφύγων στην Αθήνα, τα Οινόφυτα, τα Ιωάννινα και την Λέσβο. Από το 2017 η SUP έχει διανείμει δωρεάν περισσότερα από 19.900 κιτ σε 20 ΜΚΟ και σχολεία, λαμβάνοντας πολύ θετική ανατροφοδότηση από δεκάδες εκπαιδευτικούς με μαθητές/τριες πρόσφυγες που έχουν βιώσει διακεκομμένη εκπαίδευση.

 

                       

 

Όραμα της Science United Project είναι η ανάπτυξη μιας κοινότητας εκπαιδευτικών που θα διαπρέπει στην βιωματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε κάθε πολύπλοκο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα των παιδιών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.

 

Πώς μπορείς να βοηθήσεις:

 • Κάνε μια δωρεά στη δράση μας στηρίζοντας την εκπαίδευση σε περισσότερα παιδιά

 • Μοιράσου την προσπάθειά μας σε φίλους, γνωστούς και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

 

Έλα πιο κοντά στη δράση μας μέσω της δωρεάς σου!

Με 05-30 ευρώ:

 1. Ηλεκτρονική ευχαριστήρια κάρτα
   

Με 30-90 ευρώ:

1.Ηλεκτρονική ευχαριστήρια κάρτα

2. Αποκλειστική συμμετοχή σε διασκεδαστικό εργαστήριο πειραμάτων
 

Με 100 ευρώ:

 1. Ηλεκτρονική ευχαριστήρια κάρτα

 2. Αποκλειστική συμμετοχή σε διασκεδαστικό εργαστήριο πειραμάτων

 3. Δώρο κιτ φυσικών επιστημών της Science United Project

 

******************************************************************************


Support our program "Science Kits for Roma kids"!

 

15 teachers from 6 schools with 150 Roma students have joined in for the Science United Project pilot program for the 2022-23 school year.

The aim of Science Kits for Roma Kids program is to develop children’s internal motivation to attend school through positive learning experiences and to ensure equal access to science class. The language barrier Roma children often face at school, is surpassed with the aid of experiential learning.

 

                     

 

The program provides:

 • Teachers’ training on teaching science in an experiential way, by using Science United Project's successful science kits
 • Free science kits, made of organized, safe materials for experiments and crafts, to every student
 • A video-story of a Roma scientist, which will act as a positive, culturally familiar example for children and encourage them to continue their efforts in school
 • Vocabulary of the educational material in Romani

 

With a 5€ donation, you help foster a love of science in a child!

The Science United Project Non Profit Organization, or SUP for our friends, started as a venture in 2017 and its mission is to promote science education for displaced students in all educational environments by supporting their teachers. SUP has created a science education material in the form of kits through numerous tests in classes with refugee children in Athens, Oinophyta, Ioannina and Lesvos. Since 2017, SUP has distributed more than 19.900 free kits to 20 NGO’s and schools, receiving very positive feedback from dozens of teachers with refugee students who have experienced interrupted education.

 

             

 

Science United Project’s vision is to develop a community of educators who will excel in experiential science teaching in any complex educational context, ensuring children’s rights in education.

 

How to support:

 • Make a donation to our action supporting education for more children
 • Share our crowdfunding with friends in social media

 

Get to know our work through your donation!

With 05-30 euros donation you get:

 1. A digital thank you card
   

With 30-90 euros donation you get:

 1. A digital thank you card

 2. Exclusive participation in a fun educational experiment workshop
   

With 100 euros donation you get:

 1. A digital thank you card

 2. Exclusive participation in a fun educational experiment workshop

 3. Science United Project Kit Gift

Help promote this project

€605
Raised of €3.000,00 Goal
20 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 11/15/22

 

Average contribution: €35,59

Project funders ( 17 )

 • Joanne Stournara
  €30,00
 • Nikos K
  €10,00
 • Pinelopi C
  €100,00
 • Χρυσάνθη Χειμώνα
  €10,00
 • Οδυσσέας Παξινός
  Εκπληκτική δράση! Οι επιστήμες πρέπει να είναι προνόμιο όλων!!!
  €30,00
 • Ιωάννης Κοντογιάννης
  €50,00
 • Κώστας Καρπούζης
  €50,00
 • Sof Ch
  €50,00
 • Ηρακλής Καλογερόπουλος
  €5,00
 • Sofia Mavroudis
  €50,00
 • See all project funders
 • Pinelopi C
  €100,00
 • Sof Ch
  €50,00
 • Sofia Mavroudis
  €50,00
 • Κατερίνα Τζουγανάκη
  €50,00
 • Κώστας Καρπούζης
  €50,00
 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
  €50,00
 • Ιωάννης Κοντογιάννης
  €50,00
 • 2ο ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΊΝΑΣ
  Μπράβο!! Εξαιρετική προσπάθεια!!
  €45,00
 • Joanne Stournara
  €30,00
 • Παναγιώτης Στασινάκης
  Εξαιρετική η προσφορά και η δράση σας. Συνεχίστε...
  €30,00
 • See all project funders
 • Kostas Karpouzis - Assistant Professor στο Panteion University of Social and Political Sciences
  €50,00
 • Ιωάννης Κοντογιάννης - Aστροφυσικός στο Leibniz/Institut für Astrophysik Potsdam
  €50,00
 • Οδυσσέας Παξινός - Ωκεανογράφος
  €30,00
 • Χρυσάνθη Χειμώνα - PhD, Bιολόγος/Eρευνήτρια
  €10,00
See all project funders
 • Joanne Stournara
  €30,00
 • Nikos K
  €10,00
 • Pinelopi C
  €100,00
 • Χρυσάνθη Χειμώνα
  €10,00
 • Οδυσσέας Παξινός
  Εκπληκτική δράση! Οι επιστήμες πρέπει να είναι προνόμιο όλων!!!
  €30,00
 • Ιωάννης Κοντογιάννης
  €50,00
 • Κώστας Καρπούζης
  €50,00
 • Sof Ch
  €50,00
 • Ηρακλής Καλογερόπουλος
  €5,00
 • Sofia Mavroudis
  €50,00
 • 2ο ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΊΝΑΣ
  Μπράβο!! Εξαιρετική προσπάθεια!!
  €45,00
 • Παναγιώτης Στασινάκης
  Εξαιρετική η προσφορά και η δράση σας. Συνεχίστε...
  €30,00
 • Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου
  Η πρωτοβουλία σας είναι εξαιρετική!!
  €10,00
 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
  €50,00
 • Κατερίνα Τζουγανάκη
  €50,00
 • George Vilinsky
  €30,00
 • Pinelopi C
  €100,00
 • Sof Ch
  €50,00
 • Sofia Mavroudis
  €50,00
 • Κατερίνα Τζουγανάκη
  €50,00
 • Κώστας Καρπούζης
  €50,00
 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
  €50,00
 • Ιωάννης Κοντογιάννης
  €50,00
 • 2ο ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΊΝΑΣ
  Μπράβο!! Εξαιρετική προσπάθεια!!
  €45,00
 • Joanne Stournara
  €30,00
 • Παναγιώτης Στασινάκης
  Εξαιρετική η προσφορά και η δράση σας. Συνεχίστε...
  €30,00
 • Οδυσσέας Παξινός
  Εκπληκτική δράση! Οι επιστήμες πρέπει να είναι προνόμιο όλων!!!
  €30,00
 • George Vilinsky
  €30,00
 • Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου
  Η πρωτοβουλία σας είναι εξαιρετική!!
  €10,00
 • Nikos K
  €10,00
 • Χρυσάνθη Χειμώνα
  €10,00
 • Ηρακλής Καλογερόπουλος
  €5,00
 • Kostas Karpouzis - Assistant Professor στο Panteion University of Social and Political Sciences

  €50,00

  show more
  • Ιωάννης Κοντογιάννης - Aστροφυσικός στο Leibniz/Institut für Astrophysik Potsdam

   €50,00

   "Ας βοηθήσουμε την Science United Project να κάνει την επιστήμη προσβάσιμη σε όλα τα παιδιά." show more
   • Οδυσσέας Παξινός - Ωκεανογράφος

    €30,00

    "Εκπληκτική δράση! Οι επιστήμες πρέπει να είναι προνόμιο όλων!!!" show more
    • Χρυσάνθη Χειμώνα - PhD, Bιολόγος/Eρευνήτρια

     €10,00

     " Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπτυξη βαθύτερων γνώσεων και δεξιοτήτων!" show more