Support local women empowerment in rural Uganda

Created by
Valia Gkeredaki
Lake Bunyonyi

Project overview

Fund sewing materials (fabrics,threads,tailoring toolkits etc), empowering the local women community to create their own income! .

Description

Γειά χαρά!

Είμαι η Βάλια και μαζί με μια ομάδα 25 όμορφων ανθρώπων έχουμε αναχωρήσει για την Ουγκάντα και τη λίμνη Μπουνιόνι, σε ένα μοναδικό ταξιδι προσφοράς προς τον άνθρωπο.

Πιστεύω βαθιά ότι σε αυτό τον κόσμο όλοι έχουμε έρθει για να εξελιχθούμε και να προσφέρουμε. Βασικό συστατικό και για τα δύο είναι η Αγάπη. Η Αγάπη προς τον Εαυτό, ώστε να φροντίζουμε να τον εξελίσσουμε και να τον ωθούμε εκτός της ζώνης άνεσής του. Αλλά και η Αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ώστε να προσφέρουμε την αγκαλιά μας και να απλώνουμε το χέρι μας σε όλους εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ή απλά και μόνο... γιατί μοιραζόμαστε αυτόν τον κόσμο και μαζί μπορούμε να τον κάνουμε καλύτερο!

Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και ανυπόμονη για τις επόμενες μέρες!

Σας προσκαλώ να διαβάσετε τις λεπτομέρειες αυτης της αποστολής και εύχομαι να νιώσετε κι εσείς τον ίδιο ενθουσιασμό που νιώθουμε κι εμείς και να στηρίξετε αυτή τη μικρή αποστολή μας.

Are you wheeling2help?

 

Hello everybody!

I am Valia and together with a group of 25 beautiful people, we have departed for Uganda and the area of lake Bunyonyi, on a unique journey of support to humanity.

I deeply believe that we all have come in this world to evolve and to offer. Fundamental ingredient for both, is Love. Love for our own self, so that we take care to develop us and push beyond our comfort zone. But also Love for the other human beings, so that we offer our hug, and spread our hand to all those who need it... Or simply only because...we share this world, and together we can make it more beautiful!

I am so excited and impatient for the next days!

I invite you to read the details of this mission, wishing that you also feel the same enthusiasm as we do, and support our small mission.

Are you wheeling2help?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

June 2023. Africa. Uganda. Bunyonyi Lake.

 

This is our destination on this volunteering trip, from “Me” to “We”, as the organising team Wheeling2help describes it.

This mission is part of the MyQuest interaction trips, in which Wheeling2help volunteering teams work together with small local organisations helping with needs that have been requested by the local community (in countries such as Nepal, Tanzania, Uganda, Kenya and Vietnam). They are projects / actions that have continuity, as the Wheeling2help teams visit these communities every year to see the progress but also the challenges they are experiencing and to join forces with local organizations for the next actions. The aim is to serve basic needs such as water, care, education, etc., but also to empower the new generation or women, so that they are not dependent on foreign donors. The organization does not believe in charity, but in empowering these wonderful local people, who have all the potential and with the knowledge and the right tools can bring about the change they want in their community.

In the here and now, this June I am participating in the mission of the volunteering team and travelling to Lake Bunyonyi in order to contribute to the efforts launched by the local organisation Edirisa* for the education of children and the empowerment of local women.

Lake Bunyonyi ("Place of many little birds") is in south-western Uganda between Kisoro and Kabale, and it is close to the border with Rwanda. It is thought to be the second deepest lake in Africa after Tanganyika and is a unique lake with beautiful views of over 29 islands, surrounded by exotic rural landscapes and green steep terraced hills. Locals move from one point to another in wooden canoes. Despite the small tourist traffic that has started to develop around the lake, the standard of living of the people unfortunately remains at a low level, with a lack of access to basic goods such as education, medical care and several others.

What are the projects we will be working on this trip?

In terms of Children Education: With the funds we have raised, a kitchen will be built at the Bufuka school in which 250 children attend classes. The ultimate goal for the school is to offer a meal to the children who come to learn by boat from the surrounding islands. Our team will paint two school classrooms as part of continuing the renovation of the school that started with previous team missions. In addition, we will facilitate various games, lessons and workshops in the context of interaction with the children.

In parallel, our mission this year supports the organisation "Happy Girls Project" which deals with the manufacturing of reusable sanitary pads. Volunteers of our group have been engaged with the manufacturing of reusable sanitary pads during the last months in Greece and which they bring with them! During the trip, our team will sponsor an educational seminar to be held at the Bufuka school grounds for the school girls, with the aim of informing and educating them on the topic of female menstruation. In addition, we will fund and facilitate a reusable sanitary pad making workshop, where volunteers and girls will learn how to make reusable sanitary pads. At the end of the workshop, the girls will be able to take them home with a personal box that includes a water basin, underwear and personal hygiene items, as well as books, pens and pencils.

In terms of local women empowerment, we will sponsor basket weaving and sewing training workshops, which give confidence and income to the local women (Mamas) to cover their children's school fees.

In  this journey, our group will provide hands-on support to the local organisation "Openhandstoserve", a grassroots organisation that equips people in Uganda's rural and slum communities with economic and social skills through arts, crafts and agriculture heritage projects and programs.

Part of the funds collected by our group is used to buy sewing machines for the women of the community (Mamas), and also to finance an interactive tailoring training workshop that will be held for the women of the community.

During my preparation for this trip, and while learning more about the projects and activities we will participate and the current needs, the idea dawned on me to organise a fundraising, with the aim of collecting the extra funds to enable the Mamas to start and create their first items of clothing or fabric patterns with the ultimate goal of selling them (Similar initiative with communities of women from Tanzania who are the creators of ethnic clothing and fabrics under the brand africanism_collection). 

These needs are raw materials and tools related to sewing (e.g. fabrics, threads, clothing dyes, sewing sets, etc.) and are estimated at around 500 euros.

With a financial support of €10, €20, €30, or whatever amount everyone could contribute, we can help these women to be empowered, trained in a new craft and equipped with the initial materials and tools they need, so that they can sew and sell their own handmade items and long-term be independent from the charity of foreign donors.

Pressing the link for go funding, you can support with your own donation for the local women of the Bunyonyi Lake community. 

*A few words about the Edirisa organisation and its work:

The Edirisa organisation has the structure of a social enterprise, non-profit, as it believes that through activities that bring economic benefit to the community, it is the best approach for long-term social and economic development in a sustainable way and respect for nature. Of course, no progress can be achieved without respecting the local traditions, roots and tradition of Uganda and Africa in general. If the locals do not take advantage of what they have and do not believe in the possibilities that exist, there will be no substantial development. Those who find the opportunity will leave, leaving behind the stagnation of their place. The organisation that has been active in Lake Bunyonyi for the last 20 years has to its credit several actions concerning education, medical care, clean water, women's empowerment, etc.

 You can see more here: www.edirisa.org and www.edirisa.org.uk.


 

------------------- Greek / Ελληνικά --------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2023. Αφρική. Ουγκάντα. Λίμνη Μπουνιόνι.

Αυτός είναι ο προορισμός μας σε αυτό το ταξίδι εθελοντισμού, από το Εγώ στο Εμείς, όπως το χαρακτηρίζει η διοργανώτρια ομάδα Wheeling2help

Η αποστολή αυτή είναι μέρος των ταξιδιών αλληλόδρασης MyQuest, στα οποία οι εθελοντικές ομάδες της Wheeling2help δουλεύουν μαζί με μικρούς τοπικούς οργανισμούς βοηθώντας σε ανάγκες που έχουν ζητηθεί από την τοπική κοινωνία (σε χώρες όπως Νεπάλ, Τανζανία, Ουγκάντα, Κένυα και Βιετνάμ). Είναι πρότζεκτ / δράσεις τα οποία έχουν συνέχεια, καθώς οι ομάδες της Wheeling2help επισκέπτονται κάθε χρόνο τις κοινότητες αυτές ώστε να δουν την πρόοδο αλλά και τις προκλήσεις που βιώνουν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις τοπικές οργανώσεις για τις επόμενες δράσεις. Στόχος είναι να εξυπηρετηθούν βασικές ανάγκες όπως το νερό, η περίθαλψη, η εκπαίδευση, κλπ, αλλά και η ενδυνάμωση της νέας γενιάς ή των γυναικών, έτσι ώστε να μην εξαρτώνται από ξένους δωρητές. Η ομάδα δεν πιστεύει στη φιλανθρωπία, αλλά στην ενδυνάμωση αυτών των υπέροχων ντόπιων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν όλες τις δυνατότητες και με τη γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία μπορούν να φέρουν την αλλαγή που θέλουν στην κοινότητά τους.

Τον Ιούνιο αυτό λοιπόν, συμμετέχω στην εθελοντική αποστολή στη λίμνη Bunyonyi με σκοπό τη συμβολή στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο τοπικός οργανισμός Edirisa* για την εκπαίδευση των παιδιών και την ενδυνάμωση των ντόπιων γυναικών

Η λίμνη Bunyonyi ("Τόπος πολλών μικρών πουλιών") βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ουγκάντα μεταξύ Kisoro και Kabale και είναι κοντά στα σύνορα με τη Ρουάντα. Θεωρείται ότι είναι η δεύτερη βαθύτερη λίμνη στην Αφρική μετά την Τανγκανίκα και είναι μια μοναδική λίμνη με όμορφη θέα σε περισσότερα από 29 νησιά, που περιβάλλεται από εξωτικά αγροτικά τοπία και καταπράσινους απότομους λόφους. Οι ντόπιοι μετακινούνται από το ένα σημείο στο άλλο με ξύλινα κανό. Παρά τη μικρή τουριστική κίνηση που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται γύρω από τη λίμνη, το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων παραμένει δυστυχώς σε χαμηλό επίπεδο, με έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά όπως εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη και πολλά άλλα.

Ποιες είναι οι δράσεις που ετοιμάζουμε σε αυτό το ταξίδι;

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών, με τα χρήματα που έχει μαζέψει η ομάδα, θα κατασκευαστεί κουζίνα στο χώρο του σχολείου Μπουφούκα στο οποίο φοιτούν 250 παιδιά. Απώτερος στόχος, το σχολείο να προσφέρει ένα γεύμα στα παιδάκια που έρχονται για μάθηση με βαρκάκια από τα γύρω νησάκια.  Η φετινή μας ομάδα, θα βάψει δύο επιπλέον σχολικές τάξεις στα πλαίσια της συνέχισης της ανακαίνισης του σχολείου που ξεκίνησε σε προηγούμενες αποστολές της ομάδας. Επιπλέον, θα ασχοληθούμε με διάφορα παιχνίδια, μαθήματα και εργαστήρια που θα γίνουν στα πλαίσια αλληλόδρασης με τα παιδιά.

Παράλληλα, στη φετινή μας αποστολή, η ομάδα μας στηρίζει την οργάνωση “Ηappy Girls Project” η οποία ασχολείται με την κατασκευή επαναχρησιμοποιούμενων σερβιετών. Εθελοντές της ομάδας ασχολήθηκαν τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα με την κατασκευη επαναχρησιμοποιούμενων σερβιετών και τις οποίες φέρνουν μαζί τους! Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η ομάδα μας θα χρηματοδοτήσει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα γίνει στο χώρο του σχολείου Μπουφούκα για τα κοριτσάκια του σχολείου, με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σχετικά με τα θέματα της έμμηνου ρύσης. Επιπλέον, η ομάδα μας θα χρηματοδοτήσει ένα εργαστήριο κατασκευής επαναχρησιμοποιούμενων σερβιετών, όπου εθελοντές και κοριτσάκια θα μάθουν να φτιάχνουν επαναχρησιμοποιούμενες σερβιέτες. Στο τέλος του εργαστηρίου τα κοριτσάκια θα μπορούν να τις πάρουν σπίτι τους μαζί με ένα προσωπικό κουτί με λεκανίτσα για νερό, εσώρουχα και είδη υγιεινής, αλλά και βιβλία, στυλό και μολύβια.

Όσον αφορά στην ενδυνάμωση των ντόπιων γυναικών, θα χρηματοδοτήσουμε και θα συμμετέχουμε σε δραστηριότητες καλαθοπλεκτικής και ραπτικής, οι οποίες δίνουν αυτοπεποίθηση αλλά και εισόδημα στις γυναίκες της περιοχής (Mamas) για να καλύψουν τα δίδακτρα για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Στο ταξίδι αυτό στηρίζουμε έμπρακτα την τοπική οργάνωση "Openhandstoserve", έναν οργανισμό βάσης που εξοπλίζει τους ανθρώπους σε αγροτικές κοινότητες της Ουγκάντας και των παραγκουπόλεων με οικονομικές και κοινωνικές δεξιότητες, μέσω έργων και προγραμμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς σε τέχνες, χειροτεχνίες και γεωργία.

Μέρος των χρημάτων που έχουν μαζευτεί από την ομάδα μας, χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ραπτομηχανών για τις γυναίκες της κοινότητας (Μamas), αλλά και την χρηματοδότηση ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου κοπτοραπτικής που θα γίνει με την ομάδα μας και τις γυναίκες της κοινότητας. 

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου για το ταξίδι αυτό και μαθαίνοντας περισσότερα για τις δράσεις που θα συμμετέχουμε και τις ανάγκες που υπάρχουν, μου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσω ένα fundraising με σκοπό να μαζέψουμε τα επιπλέον χρήματα που χρειάζονται για να καλυφθούν ανάγκες, ώστε οι Mamas να μπορέσουν να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν τα πρώτα τους είδη ρουχισμού ή υφασμάτινα πιαστράκια με απώτερο στόχο την πώλησή τους (παρόμοια πρωτοβουλία με κοινότητες γυναικών από την Τανζανία που είναι οι δημιουργοί έθνικ ειδων ρουχισμού και υφασμάτων υπό την επωνυμία africanism_collection). 

Οι ανάγκες αυτές αφορούν πρώτες ύλες και υλικά που έχουν σχέση με ράψιμο (π.χ. υφάσματα, κλωστές, βαφές ρούχων, σετ ραπτικής, κτλ) και υπολογίζονται γύρω στα 500 ευρώ. 

Με μία οικονομική ενίσχυση των 10€, 20€, 30€, ή ό,τι άλλου ποσού δύναται ο καθένας να συνεισφέρει, μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές να ενδυναμωθούν, να εκπαιδευτούν σε μία νέα τέχνη και να εξοπλιστούν με τα πρώτα εργαλεία και υλικά ώστε να μπορούν να ράβουν και να πωλούν τα δικά τους χειροποίητα αντικείμενα ώστε σε βάθος χρόνου να μην εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία ξένων δωρητών. 

Πατώντας τον σύνδεσμο για δωρεά, μπορείς να κάνεις και εσύ τη δική σου συνεισφορά & να βοηθήσεις τις γυναίκες της κοινότητας της λίμνης Bunyonyi να εξοπλιστούν με δεξιότητες και εργαλεία για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την οικονομική τους ανεξαρτησία!

*Λίγα λόγια για τον οργανισμό Edirisa και το έργο του:

 Ο οργανισμός Edirisa έχει τη δομή κοινωνικής επιχείρησης (μη κερδοσκοπική), καθώς πιστεύει ότι οι δραστηριότητες που αποφέρουν οικονομικό όφελος για την κοινότητα είναι η καλύτερη προσέγγιση για μακροχρόνια κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο και σεβασμό προς τη φύση. Βέβαια, καμία πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς σεβασμό στις τοπικές παραδόσεις, τις ρίζες και την παράδοση της Ουγκάντας και της Αφρικής γενικότερα. Αν οι ντόπιοι δεν αξιοποιήσουν όσα έχουν και δεν πιστέψουν στις δυνατότητες που υπάρχουν, δε θα υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη. Όσοι βρουν την ευκαιρία θα φύγουν, αφήνοντας πίσω στασιμότητα για τον τόπο τους. Η οργάνωση τα τελευταία 20 χρόνια που δραστηριοποιείται στη λίμνη Bunyonyi έχει στο ενεργητικό της αρκετές δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την ιατρική περίθαλψη, το καθαρό νερό, την ενδυνάμωση γυναικών, κ.α.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε και εδώ :   www.edirisa.org και www.edirisa.org.uk .

Help promote this project

€825
Raised of €500,00 Goal
165 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 7/29/23

 

Average contribution: €48,53

Project funders ( 17 )

 • GeoDafArg V
  €50,00
 • Gerasimos Eleftheria
  N/A
 • Natalia Agathou
  Filakia kai polla bravo!!
  N/A
 • Antonio Jarquin Laguna
  great initiative, all the best!
  €50,00
 • Erik G
  €20,00
 • Zoran Pan
  €20,00
 • Rafaela Tavares
  N/A
 • Evangelos Sinapidis
  Μόνο ΠΑΟΚ
  €50,00
 • ALEXIOS VANDOROS
  €150,00
 • Evgenios Kornaropoulos
  Let's go Valia!
  €50,00
 • See all project funders
 • ALEXIOS VANDOROS
  €150,00
 • Natalia Agathou
  Filakia kai polla bravo!!
  N/A
 • Mamas K
  We love you and we support you! Great initiative!!
  €50,00
 • Evgenios Kornaropoulos
  Let's go Valia!
  €50,00
 • Marco Marino
  Best of luck!
  €50,00
 • Antonio Jarquin Laguna
  great initiative, all the best!
  €50,00
 • O Bakolas
  Explore yourself while helping others
  €50,00
 • GeoDafArg V
  €50,00
 • Radhika J
  Great initiative by Wheeling2help! Valia you sound totally fired up!! Enjoy and good luck to the whole team!
  €50,00
 • Evangelos Sinapidis
  Μόνο ΠΑΟΚ
  €50,00
 • See all project funders
 • GeoDafArg V
  €50,00
 • Gerasimos Eleftheria
  N/A
 • Natalia Agathou
  Filakia kai polla bravo!!
  N/A
 • Antonio Jarquin Laguna
  great initiative, all the best!
  €50,00
 • Erik G
  €20,00
 • Zoran Pan
  €20,00
 • Rafaela Tavares
  N/A
 • Evangelos Sinapidis
  Μόνο ΠΑΟΚ
  €50,00
 • ALEXIOS VANDOROS
  €150,00
 • Evgenios Kornaropoulos
  Let's go Valia!
  €50,00
 • Vasileios Papadakis
  You are literally inspiration!!!
  N/A
 • Mamas K
  We love you and we support you! Great initiative!!
  €50,00
 • Bart Wolfert
  Great initiative Valia! Enjoy!
  N/A
 • Radhika J
  Great initiative by Wheeling2help! Valia you sound totally fired up!! Enjoy and good luck to the whole team!
  €50,00
 • Kelly Veilbrief
  N/A
 • O Bakolas
  Explore yourself while helping others
  €50,00
 • ALEXIOS VANDOROS
  €150,00
 • Natalia Agathou
  Filakia kai polla bravo!!
  N/A
 • Mamas K
  We love you and we support you! Great initiative!!
  €50,00
 • Evgenios Kornaropoulos
  Let's go Valia!
  €50,00
 • Marco Marino
  Best of luck!
  €50,00
 • Antonio Jarquin Laguna
  great initiative, all the best!
  €50,00
 • O Bakolas
  Explore yourself while helping others
  €50,00
 • GeoDafArg V
  €50,00
 • Radhika J
  Great initiative by Wheeling2help! Valia you sound totally fired up!! Enjoy and good luck to the whole team!
  €50,00
 • Evangelos Sinapidis
  Μόνο ΠΑΟΚ
  €50,00
 • Gerasimos Eleftheria
  N/A
 • Bart Wolfert
  Great initiative Valia! Enjoy!
  N/A
 • Vasileios Papadakis
  You are literally inspiration!!!
  N/A
 • Kelly Veilbrief
  N/A
 • Zoran Pan
  €20,00
 • Erik G
  €20,00