Δικαστικός Αγώνας για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου των Δασικών Χαρτών

Created by
Καλλιστώ Περιβαλλοντική Οργάνωση
Ελλάδα

Project overview

Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στην απόφαση ΥΠΕΝ που καταστρατηγεί τους δασικούς χάρτες της χώρας

Description

(For English please scroll down.)

Η Καλλιστώ, μαζί με έξι ακόμα περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, Greenpeace και WWF Ελλάς), συμμετέχει στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί η απόφαση της διοίκησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά στην καταστρατήγηση όλων των δασικών χαρτών της χώρας.

Συγκεκριμένα, επιδιώκουμε την ακύρωση της απόφασης  που έρχεται ως εφαρμογή του νόμου 4685/2020, ο οποίος αποξηλώνει σημαντικές προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τη βιοποικιλότητα, αποδυναμώνει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην προστασία της δασικής γης.

Η απόφαση αυτή:

 1. Αποχαρακτηρίζει δασικές εκτάσεις με αφορμή ότι κατά το παρελθόν είχαν δοθεί για αγροκτηνοτροφική χρήση. Το γεγονός αυτό απομειώνει την προστασία της δασικής γης και  ανοίγει τον δρόμο για την μελλοντική «αξιοποίησή» της σε άλλου τύπου δραστηριότητες όπως π.χ. για ανοικοδόμηση.
 2.  Επανεκκινεί τη διαδικασία κατάρτισης όλων των δασικών χαρτών, ακόμα και αυτών που είχαν μερικώς ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να καθυστερεί επ’ αόριστον η ολοκλήρωση του πολύ σημαντικού έργου των δασικών χαρτών και του δασολογίου. 
 3. Στερεί επ’ αόριστον από τους πολίτες ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης, διαφάνειας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος – αυτό του δασικού χάρτη και του δασολογίου. Υπενθυμίζουμε πως η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του δασολογίου αποτελεί υποχρέωση του κράτους όπως ορίζει το άρθρο 24 του Συντάγματος ήδη από το 1975. Η μη ολοκλήρωσή του αποτελεί πρόκληση για το σύστημα δικαίου.

Η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα επιφέρει τεράστια ζημιά στα Ελληνικά δασικά οικοσυστήματα και θα επιτρέψει παράνομες διεκδικήσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος και συνεχείς αυθαιρεσίες που πλήττουν κάθε αίσθημα δικαίου.

Στηρίξτε την Καλλιστώ και τη συλλογική διεκδίκηση για την ακύρωση της επονείδιστης απόφασης και την ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών με βάση τον νόμο για τη βιοποικιλότητα. Με μια δωρεά σας προς την Καλλιστώ, μας βοηθάτε να καλύψουμε τα δικαστικά έξοδα που αναλογούν στην οργάνωσή μας για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιβραβεύσεις: 

1. Δωρεά άνω των 20€*

Με δωρεά άνω των 20€ λαμβάνετε ταχυδρομικά το συλλεκτικό επιτραπέζιο διετές ημερολόγιο 2021-22 του έργου LIFE ARCPROM με έργα των φοιτητ(ρι)ών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

2. Δωρεά άνω των 40€*

Με δωρεά άνω των 40€ γίνεστε υποστηρικτής της Καλλιστώς για ένα έτος, αποκτάτε τα προνόμια υποστηρικτή όπως περιγράφονται εδώ και λαμβάνετε ταχυδρομικά το πακέτο υποστηρικτή που περιλαμβάνει το συλλεκτικό επιτραπέζιο διετές ημερολόγιο 2021-22 του έργου LIFE ARCPROM με έργα των φοιτητ(ρι)ών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ένα σημειωματάριο και ένα ζευγάρι γάντια κατάλληλα για smartphones σε χρώμα της επιλογής σας.

3. Δωρεά άνω των 100€*

Με δωρεά άνω των 100€ γίνεστε υποστηρικτής της Καλλιστώς για ένα έτος, αποκτάτε τα προνόμια υποστηρικτή όπως περιγράφονται εδώ και λαμβάνετε ταχυδρομικά το πακέτο υποστηρικτή που περιλαμβάνει το συλλεκτικό επιτραπέζιο διετές ημερολόγιο 2021-22 του έργου LIFE ARCPROM με έργα των φοιτητ(ρι)ών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ένα σημειωματάριο και ένα ζευγάρι γάντια κατάλληλα για smartphones σε χρώμα της επιλογής σας. Επιπλέον, θα λάβετε κατά προτεραιότητα το συλλεκτικό αναμνηστικό υλικό του προγράμματος LIFE SAFE CROSSING που θα περιλαμβάνει ένα usb stick 16GB, ένα παγούρι, ένα μπρελόκ, ένα σακίδιο πλάτης και ένα λούτρινο αρκουδάκι με ανακλαστικό γιλέκο.

*Δωρεάν έξοδα αποστολής για όλη την Ελλάδα. Τα έξοδα αποστολής στο εξωτερικό επιβαρύνουν τους/τις δωρητές/τριες. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Callisto, along with six other environmental and humanitarian organizations (Hellenic Society of Environment and Culture, Hellenic Society for the Protection of Nature, Hellenic Ornithological Society, Union for Human and Citizen Rights, Greenpeace Greece and WWF Greece), participate in the appeal Council of State to annul the decision of the administration of the Ministry of Environment and Energy, which will lead to disarding of all forest maps of the country.

In particular, we try the annul the decision that comes as the implementation of the law 4685/2020, which dismantles important protective provisions on biodiversity, weakens the process of environmental licensing and brings a significant blow to the protection of forest areas.

This decision:

Declassifies forest areas on the occasion that in the past they were given for agricultural use. This fact reduces the protection of forest land and paves the way for its future "utilization" in other types of activities such as reconstruction. 

Restarts the process of compiling all forest maps, even those that were partially completed, resulting in indefinite delays in the completion of the very important work of forest maps and forestry. 

Deprives citizens indefinitely of a very important tool for information, transparency and protection of the natural environment - that of the forest map and the forestry. We remind you that the completion of forest maps and the tariff list is an obligation of the state of Greece as defined by Article 24 of the Constitution since 1975. Its non-completion is a challenge for the legal system.


The implementation of this decision will cause enormous damage to the Greek forest ecosystems and will allow illegal claims on the natural environment and continuous arbitrariness that affect any sense of justice.

Support Callisto and the collective claim for the annulment of the shameful decision and the completion of the project of forest maps based on the law for biodiversity. With your donation to Callisto, you help us to cover amount of the court costs that is required from our organization for appealing to the Council of State.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------

Perks:

1. Donation over € 20 *

With a donation of more than 20 € you receive by post the calendar for 2021 and 2022 created by the LIFE ARCPROM project with works of the students of the Department of Fine and Applied Arts of the University of Western Macedonia.

2. Donation over 40 € *

With a donation of over 40 € you become an economic supporter of Callisto for one year, you get the supporter privileges and you receive by mail the supporter package that includes the calendar for 2021 and 2022 of the LIFE ARCPROM project with student works  Department of Fine and Applied Arts of the University of Western Macedonia, a notebook and a pair of gloves suitable for smartphones in a colour of your choice.

3. Donation over € 100 *

With a donation of over € 100 you become a supporter of Callisto for one year, you get the supporter privileges and you receive by mail the supporter package that includes the calendar 2021 and 2022 of the LIFE ARCPROM project with student works Department of Fine and Applied Arts of the University of Western Macedonia, a notebook and a pair of gloves suitable for smartphones in a color of your choice. In addition, you will receive the memorabilia of the LIFE SAFE CROSSING program that will include a 16GB usb stick, a hermit crab, a keychain, a backpack and a teddy bear with a reflective vest.

* Free shipping for Greece. Shipping costs for other countries are borne by the donors.

Help promote this project

€1.401
Raised of €1.400,00 Goal
100 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 4/21/21

 

Average contribution: €24,58

Project funders ( 57 )

 • Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας Ziria Protection Network
  Με αγάπη από τη Ζήρεια
  €35,00
 • Αριστοτελης Χατζηκυρου
  €30,00
 • Anonymous
  N/A
 • ANASTASIA PERODASKALAKI
  N/A
 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
  €50,00
 • Irini Bilini
  €25,00
 • Elpida Grigoriadou
  €20,00
 • Elena Brikou
  €10,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Dionysia Mylonaki
  €30,00
 • See all project funders
 • Vasiliki Almpanidou
  N/A
 • PANAGIOTIS CHARIZOPOULOS
  €60,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Melina Kerou
  €50,00
 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
  €50,00
 • Anonymous
  N/A
 • Aggelos Androulidakis
  €50,00
 • Sofia Argyropais
  €40,00
 • THANOS T
  €40,00
 • Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας Ziria Protection Network
  Με αγάπη από τη Ζήρεια
  €35,00
 • See all project funders
 • Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας Ziria Protection Network
  Με αγάπη από τη Ζήρεια
  €35,00
 • Αριστοτελης Χατζηκυρου
  €30,00
 • Anonymous
  N/A
 • ANASTASIA PERODASKALAKI
  N/A
 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
  €50,00
 • Irini Bilini
  €25,00
 • Elpida Grigoriadou
  €20,00
 • Elena Brikou
  €10,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Dionysia Mylonaki
  €30,00
 • Anonymous
  €30,00
 • Διονύσιος Γρανάς
  €20,00
 • Αλέξης Χριστόπουλος
  €15,00
 • Eleni Ploumi
  €15,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Vasiliki Almpanidou
  N/A
 • PANAGIOTIS CHARIZOPOULOS
  €60,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Melina Kerou
  €50,00
 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
  €50,00
 • Anonymous
  N/A
 • Aggelos Androulidakis
  €50,00
 • Sofia Argyropais
  €40,00
 • THANOS T
  €40,00
 • Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας Ziria Protection Network
  Με αγάπη από τη Ζήρεια
  €35,00
 • Dionysia Mylonaki
  €30,00
 • Anonymous
  €30,00
 • Αριστοτελης Χατζηκυρου
  €30,00
 • Tina Papathoma
  €30,00
 • Γιώργος Θεοδωρίδης
  €30,00
 • Patrick Eyerkaufer
  €30,00