Synthetic Biology Project - iGEM Thessaly 2022 Team

Created by
iGEM Thessaly 2022
Thessaly

Project overview

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας iGEM σε παγκόσμιο διαγωνισμό και διεκδίκηση χρυσού μεταλλίου

Description


 English Version

Τι είναι ο iGEM?

International Genetically Engineered Machine

O iGEM είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός συνθετικής βιολογίας, με συμμετέχοντες μαθητές και φοιτητές από πληθώρα διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Η ιδέα της δημιουργίας του, ξεκίνησε το 2004 από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), και πλέον διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό iGEM Foundation. Τα τελευταία 16 χρόνια, ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί ορόσημο στον κλάδο της Συνθετικής Βιολογίας και πόλο έλξης πάνω από 350 ομάδων και 6000 φοιτητών ετησίως, ενώ από την έναρξή του το 2004, έχει φιλοξενήσει συνολικά πάνω από 40.000 φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτές ομάδων.

   

 

Τι είναι η iGEM Thessaly?

Η iGEM Thessaly είναι μια διεπιστημονική ομάδα νέων ερευνητών από διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος της ομάδας είναι να συμμετάσχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό iGEM, αντιπροσωπεύοντας τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και να παρουσιάσει μια άρτια δομημένη ιδέα στον τομέα της συνθετικής βιολογίας.

 

           

 

Επιτεύγματα

Η iGEM Thessaly, το 2019, 2020 και 2021 συμμετείχε στον διαγωνισμό και κατέκτησε για 3 συνεχόμενες χρονιές χρυσό μετάλλιο. Επιπλέον απέσπασε διακρίσεις και υποψηφιότητες σε ειδικά βραβείαΗ φετινή ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, iGEM Thessaly 2022θα διαγωνιστεί στην κατηγορία του περιβάλλοντος (Environment Track) στοχεύοντας στην επίλυση ενός τοπικού προβλήματος. Η ομάδα μας, βαδίζοντας στον ίδιο δρόμο επιτυχίας με τις προηγούμενες ομάδες, θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό αποσκοπώντας να αποσπάσει και πάλι διακρίσεις.

 

              
 
 
Ανερχόμενες εκδηλώσεις
Στα πλαίσια του διαγωνισμού η διοργάνωση δράσεων είναι απαραίτητη για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και να καταστήσουμε την επιστήμη πιο προσιτή στους πολίτες.

 

    Το πρόγραμμα με τις ερχόμενες δράσεις μας διαμορφώνεται ως εξής:

      28ο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής. 14 Μαΐου, Crowne Plaza, Αθήνα

 


     

Φεστιβάλ Επαγγελματικού Προσανατολισμού “Career Fest” . 14 Μαΐου, Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας, Βόλος


  

 

     LA Comics Festival, Vol.4. 23- 29 Μαΐου, Μύλος του Παππά, Λάρισα


 

TEDx Larissa : Ψηφιακή εκδήλωση στο YouTube


 

Αίτημα

Η ομάδα μας ζητά την οικονομική στήριξη σας για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το έργο της!

Το εγχείρημά μας είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και απαιτεί ένα χρηματικό ποσό που αγγίζει τα 30.000€. Τα έξοδά μας απευθύνονται σε εργαστηριακά υλικά και αναλώσιμα, κάλυψη της μετακίνησης προς τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και εγγραφή των μελών της ομάδας στον διαγωνισμό για την οποία χρειαζόμαστε 5.000€  (σας παραπέμπουμε στο επίσημο site του iGEM για περισσότερες πληροφορίες https://competition.igem.org/registration/fees)

 

 

Η συνεισφορά σας είναι πολύτιμη καθώς θα βοηθήσει:

 • Στην εξασφάλιση της συμμετοχής μας στον διαγωνισμό iGEM 
 • Στην ανάδειξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε παγκόσμιο επίπεδο

 • Στην ανάδειξη της Ελλάδας στην διεθνή επιστημονική κοινότητα

 

Η ομάδα μας στηρίζεται πρωτίστως από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την OMIC-Engine, την Ελληνική Υποδομή Συνθετικής Βιολογίας, με έδρα της το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αν επιθυμείτε να μας στηρίξετε, μπορείτε να συμβάλλετε στο έργο μας οικονομικά αλλά και με μια κοινοποίηση σε φίλους και γνωστούς.

 

 

 Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα μας

 English

What is iGEM?

International Genetically Engineered Machine

IGEM is a global synthetic biology competition, with participating students from a variety of disciplines. The idea for its creation was started in 2004 by the Massachusetts Institute of Technology (MIT), and is now organized by the non-profit organization iGEM Foundation. For the past 16 years, this competition has been a milestone in the field of Synthetic Biology and an attraction for over 350 teams and 6000 students per year, while since its inception in 2004, it has hosted a total of over 40,000 students, students and team trainers.

   

 

What is iGEM Thessaly?

iGEM Thessaly is an interdisciplinary team of young researchers from various departments of the University of Thessaly. The aim of the team is to participate in the global iGEM competition, representing both the University and the wider region of Thessaly and to present a well-structured idea in the field of synthetic biology.

 

  

 

Achievements

iGEM Thessaly in 2019, 2020 and 2021 was awarded a golden medal for 3 consecutive years, while receiving special awards and nominations. This year, iGEM Thessaly 2022, participates in the competition with a research project classified in the Environment Track, aiming to solve a local problem. Our team, walking on the same successful steps of the previous teams, participates in the competition with the purpose of receiving further accolades.

        

                

 

Upcoming events

In the context of the competition, the organization of actions is necessary to raise public awareness and make science more accessible to citizens.

    The program with our upcoming actions is as follows:

  

   28th Medical Students Conference. May 14th, Crowne Plaza, Athens


       

“Career Fest”, organized by University of ThessalyMay 14th, Cultural Center of N. Ionia, Volos


     

  LA Comics Festival, Vol.4. May 23rd-29th, Pappas Mill, Larissa


  

 

      TEDx Larissa : Digital event on YouTube


 

Request

Our Team Requests Your Financial Support To Be Able To Carry Out Its Project!

Our project is self-financed and requires a sum of money that reaches €30.000 . Our expenses are directed to laboratory materials and consumables, coverage of the travel to the place of the competition as well as registration of the team members in the competition for which we need 5.000 (we refer you to the iGEM official site for more information https://competition.igem.org/registration/fees)

 

 

Your contribution is invaluable as it will help:

 •  Ensuring our participation in the iGEM competition
 •  The promotion of the University of Thessaly worldwide
 •  The emergence of Greece in the international scientific community
 

Our team is supported primarily by the University of Thessaly and OMIC-Engine, the Greek Infrastructure of Synthetic Biology, based at the University of Thessaly.

 
 
 


 For more information, please visit our website

Social Media

                                      
 

Help promote this project

€360
Raised of €10.000,00 Goal
4 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 9/30/22

 

Average contribution: €24,00

Project funders ( 15 )

 • Georgia Kat
  €20,00
 • Stavros Arvanitis
  €10,00
 • Anonymous
  €15,00
 • Anonymous
  Εκ μέρους της επιχείρησης Elaia, καλή επιτυχία!
  €100,00
 • Eleftheria Lakaki
  €40,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία παιδιά!!
  €20,00
 • Anonymous
  wishing the best of luck to the project
  N/A
 • Anonymous
  €20,00
 • Αλέξανδρος Μουράτι
  Με το καλό να τα καταφέρετε
  €10,00
 • Ανδρεας Μαγκουτας
  Πήγα ταμείο αυτή την εβδομάδα, άντε καλή επιτυχία
  €10,00
 • See all project funders
 • Anonymous
  Εκ μέρους της επιχείρησης Elaia, καλή επιτυχία!
  €100,00
 • Anonymous
  wishing the best of luck to the project
  N/A
 • Eleftheria Lakaki
  €40,00
 • Georgia Kat
  €20,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία παιδιά!!
  €20,00
 • Sofia Nousia
  Καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας !
  €20,00
 • Anonymous
  Καλή σας επιτυχία και καλά αποτελέσματα!
  €20,00
 • Anonymous
  €15,00
 • Anonymous
  Good Luck Team !
  €10,00
 • See all project funders
 • Eleftheria Lakaki
  €140,00
 • Stefanos Digenis
  €50,00
 • Elli Magouta
  €40,00
 • Anastasios Platis
  €35,00
 • Theodoros Papanikolas
  €30,00
 • Ioannis Retalis
  €30,00
 • Christina Theofanopoulou
  €0,00
 • Georgios Melachroinos
  €0,00
 • Aikaterini Patrinou
  €0,00
 • Natalia Papadimitriou
  €0,00
See all project funders
 • Georgia Kat
  €20,00
 • Stavros Arvanitis
  €10,00
 • Anonymous
  €15,00
 • Anonymous
  Εκ μέρους της επιχείρησης Elaia, καλή επιτυχία!
  €100,00
 • Eleftheria Lakaki
  €40,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία παιδιά!!
  €20,00
 • Anonymous
  wishing the best of luck to the project
  N/A
 • Anonymous
  €20,00
 • Αλέξανδρος Μουράτι
  Με το καλό να τα καταφέρετε
  €10,00
 • Ανδρεας Μαγκουτας
  Πήγα ταμείο αυτή την εβδομάδα, άντε καλή επιτυχία
  €10,00
 • Anonymous
  Καλή σας επιτυχία και καλά αποτελέσματα!
  €20,00
 • Anonymous
  N/A
 • Sofia Nousia
  Καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας !
  €20,00
 • Anonymous
  Good Luck Team !
  €10,00
 • Giannis Chatzibeis
  Καλή επιτυχία παιδιά ! Πολλά συγχαρητήρια
  €10,00
 • Anonymous
  Εκ μέρους της επιχείρησης Elaia, καλή επιτυχία!
  €100,00
 • Anonymous
  wishing the best of luck to the project
  N/A
 • Eleftheria Lakaki
  €40,00
 • Georgia Kat
  €20,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία παιδιά!!
  €20,00
 • Sofia Nousia
  Καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας !
  €20,00
 • Anonymous
  Καλή σας επιτυχία και καλά αποτελέσματα!
  €20,00
 • Anonymous
  €15,00
 • Anonymous
  Good Luck Team !
  €10,00
 • Giannis Chatzibeis
  Καλή επιτυχία παιδιά ! Πολλά συγχαρητήρια
  €10,00
 • Ανδρεας Μαγκουτας
  Πήγα ταμείο αυτή την εβδομάδα, άντε καλή επιτυχία
  €10,00
 • Stavros Arvanitis
  €10,00
 • Αλέξανδρος Μουράτι
  Με το καλό να τα καταφέρετε
  €10,00
 • Anonymous
  N/A
 • Eleftheria Lakaki

  €140,00

  Head of Wet Lab show more
  • Stefanos Digenis

   €50,00

   Dry Lab / Head of Wiki show more
   • Elli Magouta

    €40,00

    Team Leader show more
    • Anastasios Platis

     €35,00

     Dry Lab show more
     • Theodoros Papanikolas

      €30,00

      Wet Lab / Head of Fundraising show more
      • Ioannis Retalis

       €30,00

       Wet Lab show more
       • Christina Theofanopoulou

        €0,00

        Head of Dry Lab show more
        • Georgios Melachroinos

         €0,00

         Dry Lab show more
         • Aikaterini Patrinou

          €0,00

          Head of Human Practices / Social Media show more
          • Natalia Papadimitriou

           €0,00

           Head of Graphic Design / Social Media show more