Βοήθησε την Άννα να συνεχίσει το ταξίδι της προς την "Ιθάκη” / Help Anna to continue her journey towards "Ithaca"!

Created by
ΙΘΑΚΗ ΑΜΚΕ
Athens

Project overview

Υποστήριξη για μία θέση απασχόλησης για την Άννα, για να συνεχίσει να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια ως μόνη μητέρα 2 παιδιών!

Description

Στόχος μας

Η Ithaca λειτουργεί από το 2016 την 1η Κινητή Μονάδα Πλυντηρίου ρούχων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και καθαριότητας στον άστεγο και ευάλωτο πληθυσμό. Επίσης, λειτουργούμε την Κοινωνική Υπηρεσία στον Δρόμο, παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, και, παράλληλα, προσφέρουμε θέσεις εργασίας στην Ithaca και εργασιακή συμβουλευτική σε ανθρώπους από ευάλωτες ομάδες.

Τον Φεβρουάριο του 2023 γνωρίσαμε την Άννα, μέσω ενός επιδοτούμενου προγράμματος εργασίας. Η Άννα, μόνη μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, βρέθηκε δυστυχώς σε κατάσταση ανάγκης και προσπάθησε να σταθεί στα πόδια της και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά της.

Από την πρώτη στιγμή μας εντυπωσίασε με την θέληση, τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητά της. Η ικανότητά της να μην το βάζει κάτω, η ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις καθώς και η διάθεσή της να μαθαίνει και  να εξελίσσεται, είναι αξιοθαύμαστη.

Δεν θα μπορούσαμε να την προσπεράσουμε: Εντάχθηκε αμέσως στην Ομάδα μας, ως Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης, και αποτέλεσε την 1η ωφελούμενη του Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης που εργάζεται σε διοικητική θέση στην Ithaca. 

Η Άννα αποτελεί το θεμέλιο της Ithaca, καθώς καθημερινά υποστηρίζει όλα τα τμήματα της οργάνωσης, και με απίστευτο επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, μας έχει γίνει απαραίτητη:

 • Διεκπεραιώνει όλες τις εσωτερικές λειτουργίες της Οργάνωσης.

 • Οργανώνει τα οικονομικά αρχεία και τις διαδικασίες.

 • Συνεργάζεται με την υπόλοιπη Ομάδα, καταφέρνοντας να δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας για όλους.

Παράλληλα, “της δίνεται η μοναδική ευκαιρία να υποστηρίξει, μέσα από την εργασία της, άστεγο και ευάλωτο πληθυσμό, στον οποίο ανήκε και αυτή, κάτι που την γεμίζει με μεγάλη υπερηφάνεια και συγκίνηση”, όπως μας αναφέρει και η ίδια.

Βοήθησε την Άννα να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να προσφέρει!

Χρειαζόμαστε την ενεργή υποστήριξή σου, για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να έχουμε την Άννα στην Ομάδα μας, αφού πλέον αποτελεί αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό μέλος της Ithaca!

Με αυτόν τον τρόπο η Άννα θα συνεχίσει το ταξιδι της στην Ithaca, θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο σε ένα σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον και παραλληλα θα υποστηρίζεται και από την Κοινωνική Λειτουργό της Ομάδας μας. Ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να καλύπτει όλα τα απαραίτητα για την διαβίωσή της ίδιας και των 2 παιδιών της, παραμένοντας σε μια ομάδα που την εκτιμά και την στηρίζει. 

Μέσω της Ithaca δημιουργείται ένα πλαίσιο που αγκαλιάζει την προσπάθεια ανθρώπων σαν την Άννα να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, και λειτουργεί ως “ενδιάμεσος σταθμός” ενδυνάμωσης παρέχοντας ολιστική υποστήριξη και εργαλεία, για να αισθανθούν σταθερότητα και ασφάλεια, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συνεχίσουν με επιτυχία την πορεία τους προς την τελική τους επανένταξη.

Αποτελέσματα

Από την αρχή της λειτουργίας της Ithaca έως και σήμερα, 55 ευάλωτοι συνάνθρωποί μας έχουν ενταχθεί και πάλι στην αγορά εργασία, 12 εκ των οποίων άνηκαν στο εργατικό δυναμικό της Ithaca, ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης.

Μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της Ithaca, κοινωνικής λειτουργού και εργασιακής συμβούλου, τους παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη και ενδυνάμωση προκειμένου να καταφέρουν να χτίσουν και πάλι τη ζωή τους. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε και εμείς να βεβαιωθούμε πως θα έχουν μια σταθερή, ασφαλή και μακροχρόνια επανένταξη.       

Προσφέροντας τη στήριξη σου στην Άννα, την ενισχύεις να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο επιτυγχάνοντας τους στόχους και τα ονειρα της.

Την χρονιά που διανύσαμε η Άννα ολοκλήρωσε και μια εκπαίδευση πάνω στο E-Commerce, και πιο συγκεκριμένα στην δημιουργία και υλοποίηση e-shop, το οποίο θα μπορέσει να εξασκήσει στην πράξη μέσα από την εργασία της στην Ithaca. Μέσα από αυτήν την εξελίξη, θα ενισχυθεί εξίσου και η αποτελεσματικότητα του έργου της Ithaca, στο οποίο η Άννα παίζει κομβικό ρόλο.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα εξασφαλίσει μια πολύτιμη σταθερότητα για την ίδια και για τη ζωή των παιδιών της!

Υποστήριξε το έργο της Ithaca! Δώσε στον Άννα την ευκαιρία που της αξίζει!

 

Support of an 1 year employment position for Anna to continue to live with dignity and safety as a single mother of 2 minor children and, in turn, to support the homeless and vulnerable beneficiaries of Ithaca. 

Our goal 

Ithaca operates, since 2016, Europe’s first Mobile Laundry Unit, providing hygiene services to the homeless and vulnerable population. We also operate Street Social Service, providing psychosocial support to people who trust us, as well as offer employment positions in Ithaca and Job Counseling to people from vulnerable groups. 

In February of 2023, we met Anna, through a subsidized work program. Anna, a single mother of two little girls, unfortunately found herself in a situation of need, trying to stand on her own two feet and secure a better future for both herself and her children.

From the first moment she impressed us with her will, dynamism and determination. Her ability to not give up, the composure with which she faces difficult situations as well as her willingness to learn and develop, is admirable.

We couldn’t pass her up: She immediately joined our team, as an Administrative Support Manager, and became the first Work Employment Program beneficiary working in an administrative position in Ithaca.  

Anna is the “foundation” of Ithaca, as she daily supports all departments of the organization, and with incredible professionalism and efficiency, she has become indispensable to us: 

 • Handles all internal operations of the organization. 

 • Organizes financial records and procedures. 

 • Works with the rest of the team, managing to create a better working environment for everyone. 

At the same time, she is given “the unique opportunity to support, through her work, the homeless and vulnerable people, to which she also used to belong, which fills her with great pride and emotion”, as she told us. 

Help Anna to keep progressing and providing! 

We need your active support in order to keep on having Anna on our team, as she is now an integral and very important member of Ithaca! 

In this way, Anna will continue her journey in Ithaca, she will develop even more in a stable professional environment and, at the same time, she will be supported by our team’s social worker. Meanwhile, she will be able to cover everyday needs for her and her 2 children, remaining in a team that appreciates and supports her. 

Through Ithaca, a framework is created that embraces the effort of people like Anna to re-enter the labor market, and acts as a "stop-over" of empowerment, providing them with holistic support and tools to feel stable and secure, develop their skills and continue with success in their path to their final reintegration.

Results 

Since Ithaca's operations started, 55 of our vulnerable people have reintegrated into the labor market, 12 of whom were in the Ithaca workforce, completing the Work Employment Program.Through Ithaca's specialized staff of social worker and job counselor, we provide them with the appropriate support and empowerment to succeed in building their lives again. In this way, we also manage to make sure that they will have a stable, safe and long-term reintegration.

By offering your support to Anna, you will help her develop even more by achieving her goals and dreams.

In the past year, Anna also completed an E-Commerce training, specifically on eshop creation and implementation, which she will be able to practice through her work in Ithaca.

Through this progress, the effectiveness of Ithaca's work, in which Anna plays a pivotal role, will also be enhanced. But the most important thing is that it will ensure a precious stability for herself and for the life of her children!

Please support the work of Ithaca! Give Anna the opportunity she deserves!

Επιβράβευση Δωρητών

5 - 50 €

Ηλεκτρονική Ευχαριστήρια Κάρτα και αναφορά του ονόματός σου ως Δωρητής στην ιστοσελίδα της Ithaca.

51 -100 €                      

Ηλεκτρονική Ευχαριστήρια Κάρτα, κονκάρδα με τα χρώματα της Ithaca και αναφορά του ονόματός σου ως Δωρητής στην ιστοσελίδα της Ithaca

101 - 300 €

Ηλεκτρονική Ευχαριστήρια Κάρτα, κονκάρδα, μπρελόκ με τα χρώματα της Ithaca, πάνινη τσάντα με το logo μας, ευχαριστήριο video από την Άννα και Αναφορά του ονόματός σου ως Δωρητής στην ιστοσελίδα της Ithaca.

301 - 500€                                         

Ηλεκτρονική Ευχαριστήρια Κάρτα, κονκάρδα, μπρελόκ με τα χρώματα της Ithaca, πάνινη τσάντα με το logo μας, Τ- shirt Ithaca, ευχαριστήριο video από την Άννα,  πρόσκληση στα νέα γραφεία της Ithaca, με σκοπό να γνωρίσεις την Ομάδα και την Άννα από κοντά και αναφορά του ονόματός σου ως Δωρητής στην ιστοσελίδα της Ithaca.

Donors Rewards

5 - 50 €

"Thank you" E-card and mentioned as a Donor on Ithaca's Website

51 -100 €                      

"Thank you" E-card, badge with the Ithaca's logo and mention as a Donor on Ithaca's Website. 

101 - 300 €

"Thank you" E-card, badge and keychain with Ithaca's logo, tote bag with Ithaca's logo, "Thank you" video from Anna and mention as a Donor on Ithaca's Website.

301 - 500€                                         

"Thank you" E-card, badge and keychain with Ithaca's logo, tote bag with Ithaca's logo, "Ithaca" T-shirt, "Thank you" video from Anna, invitation to Ithaca's new office to meet Anna and Ithaca's team in person and mention as a Donor on Ithaca's Website.

 

Help promote this project

€5.020
Raised of €5.000,00 Goal
100 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 2/20/24

 

Average contribution: €109,13

Project funders ( 46 )

 • Chrysa Pagkalou
  Ότι καλύτερο εύχομαι!
  €20,00
 • Anonymous
  Άννα καλή επιτυχία !!!
  €65,00
 • Ατλάντα Α.Ε.
  €2.500,00
 • Anastopoulos Shipbrokers
  €300,00
 • Anonymous
  N/A
 • Δημητριος Θεοδωρόπουλος
  Μπράβο Άννα...καλή δύναμη στην προσπάθεια σου!!
  €50,00
 • Anonymous
  €25,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Βασίλειος Δαμιανοπουλος
  €10,00
 • See all project funders
 • Ατλάντα Α.Ε.
  €2.500,00
 • Anastopoulos Shipbrokers
  €300,00
 • Anonymous
  €300,00
 • Dimitrs K
  €200,00
 • Anonymous
  €200,00
 • Anonymous
  N/A
 • Anonymous
  Καλή δύναμη Άννα! Εύχομαι τα καλύτερα!
  €100,00
 • Carolyn Blackford
  We're with you Anna!
  €100,00
 • Anonymous
  €100,00
 • Χρήστος Καρβουνιαρης
  Μπραβο Αννα, το αξιζεις!
  €100,00
 • See all project funders
 • Χάρης Λαλάτσης
  €380,00
 • Σπύρος Τζώρτζης
  €200,00
 • Carolyn Blackford
  €170,00
 • Χρήστος Κουφός
  €25,00
 • Ειρήνη Μπουντούκη
  €20,00
 • Γιώργος Παπαγεωργίου
  €0,00
See all project funders
 • Chrysa Pagkalou
  Ότι καλύτερο εύχομαι!
  €20,00
 • Anonymous
  Άννα καλή επιτυχία !!!
  €65,00
 • Ατλάντα Α.Ε.
  €2.500,00
 • Anastopoulos Shipbrokers
  €300,00
 • Anonymous
  N/A
 • Δημητριος Θεοδωρόπουλος
  Μπράβο Άννα...καλή δύναμη στην προσπάθεια σου!!
  €50,00
 • Anonymous
  €25,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Βασίλειος Δαμιανοπουλος
  €10,00
 • ierax analytix
  Τριγενη-Τοπαλιδου
  €20,00
 • Anastasios Georgiou
  €50,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Eliza Karagiorgou
  €20,00
 • Ατλάντα Α.Ε.
  €2.500,00
 • Anastopoulos Shipbrokers
  €300,00
 • Anonymous
  €300,00
 • Dimitrs K
  €200,00
 • Anonymous
  €200,00
 • Anonymous
  N/A
 • Anonymous
  Καλή δύναμη Άννα! Εύχομαι τα καλύτερα!
  €100,00
 • Carolyn Blackford
  We're with you Anna!
  €100,00
 • Anonymous
  €100,00
 • Χρήστος Καρβουνιαρης
  Μπραβο Αννα, το αξιζεις!
  €100,00
 • Anonymous
  €100,00
 • Anonymous
  Άννα καλή επιτυχία !!!
  €65,00
 • Zoi Fragkou
  €50,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Anastasios Georgiou
  €50,00
 • Δημητριος Θεοδωρόπουλος
  Μπράβο Άννα...καλή δύναμη στην προσπάθεια σου!!
  €50,00
 • Χάρης Λαλάτσης

  €380,00

  Είμαι ο Χάρης Λαλάτσης και είμαι ο ιδρυτής της εταιρείας έρευνας και ανάλυσης αγοράς ierax analytix. Την τελευταία δεκαετία αποκωδικοποιώ την ανθρώπινη καταναλωτική συμπεριφορά και αυτό το ταξίδι με έχει βοηθήσει να μπορώ να καταλαβαίνω άμεσα τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω μου. Έτσι έχω αποφασίσει όχι μόνο να γίνω κομμάτι της αλλαγής και υποστήριξης των ανθρώπων που δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο εγώ αλλά να φέρω κι άλλους μαζί μου. Η Ithaca είναι μια από τις αγαπημένες μου οργανώσεις καθώς προσφέρει ένα τόσο σημαντικό έργο που αφορά τη βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια της καθαριότητας. «Η Άννα είναι όλοι εμείς. Γιατί δε ξέρουμε πόσο βίαια και γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή μας. Οπότε οφείλουμε να σταθούμε πλάι σε κάθε μέλος της κοινωνίας μας» show more
  • Σπύρος Τζώρτζης

   €200,00

   Ο Σπύρος είναι σύμβουλος σε θέματα τεχνολογίας και επικοινωνίας στην Stellar Partners. Προηγουμένως ήταν ιδρυτικό μέλος του Τεχνολογικού Συνεταιρισμού Sociality, εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιο πρόσφατα Product Manager στο Qurio. Έχει την πεποίθηση ότι το οι κοινωνίες πρέπει να βασίζονται στις ομάδες και στις οργανωμένες συλλογικότητες και για αυτό το λόγο πρέπει να υποστηρίζονται, για να μεγαλώνουν και να γίνονται πιο αποτελεσματικές. "Η δουλειά της Ithaca στο πεδίο μάς αποδεικνύει ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα και να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα είναι να υποστηρίξουμε την Ithaca ώστε να πετύχει ακόμη περισσότερα!" show more
   • Carolyn Blackford

    €170,00

    Hello. I'm Carolyn Blackford, I'm from New Zealand (some islands below Australia!) and I have permanent residence in Greece. My professional background is in strategy and policy for water quantity and quality. My personal values concern people and the environment; the potential effects of climate change on the global environment and the wish that all humans could live with basic dignity. The reason I am supporting this campaign is my strong belief that if you and I support people like Anna we provide the opportunity for her and her children to look forward to living in dignity in the future. show more
    • Χρήστος Κουφός

     €25,00

     Χρήστος Κουφός - Διευθυντής της "Καθ ' Οδόν" ΑΜΚΕ. Τα τελευταία χρόνια το "Καθ' Οδόν" έχει στηρίξει εκατοντάδες ανθρώπους που ζούν σε άστεγια. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι που ζούν σε άστεγια δυσκολεύονται να βρούν εργασία. Όταν βρουν μια σταθερή δουλειά, έχουν μισθό, ένσημα, σταθερό εργασιακό πλαίσιο, είναι εκεί που κοινωνική ενσωμάτωση γίνεται πιο εύκολος δρόμος. Κάθως μου ζητήθηκε να στηρίξουμε μια μητέρα με δύο παιδιά η απάντηση ήταν εύκολη. ΝΑΙ. Αυτό ζητάμε και από εσάς. Να στηρίξουμε μια μητέρα με δύο παιδιά να συνεχίσει για δεύτερη χρονιά να εργάζεται για το Ithaca laundry. show more
     • Ειρήνη Μπουντούκη

      €20,00

      Είμαι η Ειρήνη Μπουντούκη, μοντέλο και εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε θέματα γυναικείας ενδυνάμωσης. Η γιαγιά μου πάντοτε έλεγε πως"Αν θες το δρόμο σου καθαρό, σκούπισε το κατώφλι σου". Η Άννα είναι εγώ κι εσύ.Το να προσπαθήσω για κάτι που για αρκετά άτομα είναι αυτονόητο αλλά για την Άννα όχι,είναι χρέος μου. show more
      • Γιώργος Παπαγεωργίου

       €0,00

       Ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι Οικονομολόγος Υγείας και τα τελευταία χρόνια, εργάζεται από την πλευρά της φαρμακευτικής βιομηχανίας για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών και ευάλωτων ομάδων σε καινοτόμες θεραπείες. Η δραστηριότητα του στο χώρο της υγείας ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, από το χώρο των ενώσεων των ασθενών, έχοντας θέση σε έναν από τους πιο δραστήριους συλλόγους χρονίων ασθενών στην Ελλάδα, την Θετική Φωνή, ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Διεκδίκησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Δεν θα μπορούσα να μην υποστηρίξω τέτοιες πρωτοβουλίες, από οργανισμούς που σέβονται τους ανθρώπους και συμβάλλουν καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ως εθελοντής για ένα διάστημα στην Ithaca, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την αδιάκοπη προσπάθεια της ομάδας, να φωτίζει μονοπάτια και πτυχές της καθημερινότητας ευάλωτων ομάδων, που βρίσκονται τόσο άδικα στο σκοτάδι και το περιθώριο.» show more