Είναι  χαρά μας να φιλοξενούμε προσπάθειες ανθρώπων από την Κύπρο. Ανθρώπων αφοσιωμένων στο να προσφέρουν. Εθελοντικές προσπάθειες με γνώμονα την προσφορά στον συνάνθρωπο ξεκινούν από την Μεγαλόνησο και στηρίζουν δράσεις σε όλο τον κόσμο.