Τι είναι το Give and Fund

Να προσφέρουμε με απλό, οικονομικό, ασφαλή και διαφανή τρόπο τη δυνατότητα συλλογής χρημάτων σε ανθρώπους και οργανισμούς που θέλουν να υποστηρίξουν στόχους, όνειρα και ανάγκες με αξιοπρεπή και τίμιο τρόπο.

Να ενσαρκώσουμε την αξία της αλληλεγύης και να στηρίξουμε την ικανότητα των ανθρώπων για δημιουργική δράση και παραγωγική εργασία.