Change the lives of Gongo village's children by supporting their education

Δημιουργός
Αλέξανδρος Βασδέκης
Athens

Σύνοψη Project

“Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.” —Maimonides

Περιγραφή

(Scroll down to read the text in English)

Είμαστε μια ομάδα 23 παθιασμένων Ελλήνων εθελοντών, που μόλις επιστρέψαμε από την Τανζανία και πιο συγκεκριμένα από το μικρό χωριό Gongo. Μαζί με τις οργανώσεις Wheeling to help και Sana, υποστηρίξαμε και συνεισφέραμε στο εκπληκτικό έργο που διεξάγεται τα τελευταία 6 χρόνια, και που στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των ντόπιων.

Πριν φύγουμε για το εθελοντικό αυτό ταξίδι, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα crowdfunding με σκοπό να μαζέψουμε χρήματα για το δημοτικό σχολείο του Gongo village καθώς χρειάζονται υποστήριξη σε 2 βασικά ζητήματα:

    1.    Το δημοτικό αυτό σχολείο αυτό έχει 450 παιδιά, και μόλις 7 τάξεις. Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί μόνο 5 δασκάλους ενώ το σχολείο χρειάζεται τουλάχιστον 10 δασκάλους.

    2.    Το γυμνάσιο είναι πάρα πολύ μακριά από το χωριό. Συνεπώς για να πάει ένα παιδί στο γυμνάσιο χρειάζεται να μένει εκεί, και άρα οι γονείς χρειάζεται να πληρώσουν ένα ποσό για τη διαμονή και τη διατροφή του παιδιού τους, το οποίο δεν έχουν μιας και μιλάμε για ένα πολύ φτωχό χωριό. Άρα τα παιδιά τελειώνουν μόνο το δημοτικό και παρόλο που υπάρχουν πολλοί λαμπροί και έξυπνοι μαθητές, συνεχίζει αυτός ο φάυλος κύκλος της αμορφωσιάς, και τα παιδιά μένουν για πάντα πίσω στο χωριό και εργάζονται στα χωράφια από πολύ μικρή ηλικία.

Χάρη στο πρώτο crowfunding που κάναμε και με τη δική σας συνεισφορά, είχαμε 2 τεράστιες επιτυχίες!! Είμαστε σε θέση να πληρώσουμε το μισθό ενός νέου δασκάλου για ένα ολόκληρο χρόνο ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, όπως και επίσης να καλύψουμε τα έξοδα ενός μαθήτη για τα 4 χρόνια του γυμνασίου!!!! Ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα σε ένα παιδί να αλλάξει το μέλλον του!

Αποφασίσαμε λοιπόν να μη σταματήσουμε εδώ και να μαζέψουμε ακόμα τουλάχιστον 5.000€ προκειμένου να καλύψουμε το μισθό του δασκάλου για έναν ακόμα χρόνο (1.500€) και έτσι να είναι πιο βιώσιμο αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε, καθώς και να καλύψουμε τα έξοδα του γυμνασίου για 5 ακόμα παιδιά!!! Κάθε παιδί χρειάζεται 700€ για τα 4 χρόνια του γυμνασίου οπότε σύνολο 3.500€.

Με τον τρόπο αυτό θα αλλάξουμε τις ζωές αυτών των παιδιών και ταυτόχρονα με τον καινούργιο δάσκαλο θα εξασφαλίσουμε ότι μία ακόμα τάξη θα έχει σταθερά έναν δικό του δάσκαλο, καθώς 5 δάσκαλοι δεν μπορούν να κάνουν μάθημα σε 7 τάξεις.

Όλοι μαζί με μία συνεισφορά των 10€, 20€, 30€, ή ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας να δώσει, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να αλλάξουν τη ζωή τους λαμβάνοντας μία εκπαίδευση που τους αξίζει, και η οποία μπορεί να τους βγάλει μακροπρόθεσμα από τη φτώχεια στην οποία γεννήθηκαν!

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, και είμαστε όλοι εξαιρετικά ευγνώμονες για την ανεκτίμητη υποστήριξή σας στην εθελοντική μας αποστολή να βοηθήσουμε τα παιδιά του χωριού Gongo, να αλλάξουν τις ζωές τους προς το καλύτερο!

*Απολαύστε ένα εκπληκτικό βίντεο από μια προηγούμενη αποστολή My Quest στην Τανζανία https://vimeo.com/553858814

*Απολαύστε ένα απίστευτο βίντεο μιας προηγούμενης αποστολής My Quest στο Νεπάλ όπου το 2017 συμβάλαμε στην ανοικοδόμηση μιας τοπικής κοινότητας που κατεδαφίστηκε κατά τη διάρκεια του σεισμού του 2015 https://vimeo.com/224235128

----------------

We are a group of 23 passionate Greek volunteers, who have just returned from Tanzania and more specifically from the small village of Gongo. Together with the organizations Wheeling to help and Sana, we supported and contributed to the amazing work that has been going on for the last 6 years, which aims to improve the lives of the local people.

Before leaving for this volunteer trip to Tanzania, we decided to do a crowdfunding campaign to raise money for Gongo’s primary school, since they are facing 2 main issues:

1. This elementary school has 450 children, and only 7 classrooms. The government only funds 5 teachers while the school needs at least 10 teachers.

2. The high school is too far from the village. Therefore, in order for a child to go to high school, they need to live there, and therefore parents need to pay an amount for their child's accommodation and food, which they do not have since we are talking about a very poor village. As a result, children finish only primary school and although there are many bright and intelligent students, this vicious cycle of illiteracy continues, and the children are left back in the village to work in the fields from a very young age.

Thanks to the first crowdfunding we did and with your great contribution, we had 2 huge successes!! We are now able to pay a new teacher's salary for an entire year starting in January, as well as cover a student's expenses for 4 years of high school!!!! We are essentially giving a child the opportunity to change their future!

So we decided not to stop here and to collect at least €5,000 in order to cover the teacher's salary for another year (€1,500) and thus make what we are going to create more sustainable, as well as to cover the costs of the high school for 5 more students!!! Each child needs €700 for the 4 years of high school, so in total €3,500.

In this way we will change the lives of these children and at the same time with the new teacher we will ensure that one more class will permanently have its own teacher, as 5 teachers cannot teach in 7 classes.

All together with a contribution of €10, €20, €30, or whatever everyone can give, we can help these children change their lives by getting an education they deserve, and which can give the opportunity to escape the poverty they were born into.

Thank you from the bottom of our hearts, and we are all extremely grateful for your invaluable support in our volunteer mission to help the children of Gongo Village, change their lives for the better!

 

*Enjoy an amazing video of a previous My Quest mission in Tanzania https://vimeo.com/553858814

*Enjoy an incredible video of a previous My Quest mission in Nepal where in 2017 we contributed in the reconstruction of a local community that was demolished during the 2015 earthquake https://vimeo.com/224235128

 

Βοηθήστε στην προώθηση αυτού του project

€6.090
Συγκεντρώθηκαν από €7.400,00 Στόχος
82 %
Funded

Χρόνος που απομένει
Αυτό το project θα λάβει όλες τις δωρεές που έχουν καταβληθεί μέχρι την 31/3/2023

 

Μέση συνεισφορά: €59,13

Project funders ( 103 )

 • Stavri Thrasyvoulou
  €20,00
 • Nikolaos Floratos
  €50,00
 • Game of Money
  €85,00
 • ΕΙΡΉΝΗ ΤΣΟΜΠΑΝΊΔΟΥ
  €20,00
 • Δέσποινα Δημητρίου
  €20,00
 • George Trans
  €120,00
 • VASILIKI STRAGANIOTI
  €160,00
 • Anonymous
  Game of money
  €40,00
 • Ανθή Συριγου
  €50,00
 • Anonymous
  €25,00
 • See all project funders
 • Αννα Κονταράτου
  €600,00
 • Anonymous
  €500,00
 • SOFIA VARVAKI
  €300,00
 • Anonymous
  Congratulations
  €200,00
 • VASILIKI STRAGANIOTI
  €160,00
 • Anonymous
  €155,00
 • George Trans
  €120,00
 • George + Myra Vasdekys
  Great cause and excellent work guys
  €120,00
 • Αθηνά Κρητικού
  €100,00
 • Maria Pedoulaki
  Kefalas family
  €100,00
 • See all project funders
 • Alexandros Vasdekis
  €2.180,00
 • Alexia Vasdeki
  €895,00
 • Christiana Moussiopoulou
  €605,00
 • Christina Zoupanou-Kritikou
  €540,00
 • Maria Stavrianou
  €250,00
 • Zafeiris Santoukos
  €200,00
 • Vaso Straganioti
  €160,00
 • Dimitra Giorkatzii
  €100,00
 • Xanthi Theodorou
  €70,00
 • Chryselini-Maria-Petros Christou
  €60,00
 • Panagiotis Sourmpis
  €50,00
 • Christoforos Chavellas
  €25,00
 • Nondas Kouklakis
  €0,00
 • Zefi Karapazvanti
  €0,00
 • Dimitris Kapos
  €0,00
See all project funders
 • We are nearly there!!!

  (Please scroll down to read the update in english)

  (GR) Χάρη στη συμβολή όλων σας, όπως ήδη γνωρίζετε καταφέραμε να υποστηρίξουμε 4 μαθητές ώστε να προχωρήσουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου και ξεκίνησαν τον Ιανουάριο. Μιας και υπήρχαν δωρεές και από άλλους εθελοντές, ακόμη 12 μαθητές ξεκίνησαν γυμνάσιο/λύκειο πρόσφατα, και ο SANA  (ο ΜΚΟ που συνεργαζόμαστε) μοιράστηκε μαζί μας μια παρουσίαση (δείτε την παρακάτω) με τα προφίλ αυτών των 16 μαθητών, με το όνομα τους, την φωτογραφία τους και την περιγραφή τους. Θέλαμε να την μοιραστούμε μαζί σας με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση, και να σας ευχαριστήσουμε όλους για άλλη μια φορά για την πολύτιμη υποστήριξη σας!

  Έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής το 80% του στόχου μας, και μας απομένουν ακόμα 1.505€ ώστε:

  (1) Να καλύψουμε τον μισθό του καινούργιου δασκάλου και για δεύτερο έτος, (τον οποίον όλοι μαζί καταφέραμε να προσλάβουμε για να διδάξει φέτος στο δημοτικό σχολείο του Gongo), ώστε να επιμηκύνουμε το αποτύπωμα του στο σχολείο και στην κοινότητα.
  (2) Να μαζέψουμε το ποσό που απαιτείται ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε 2 νέους μαθητές να φοιτήσουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση του χρόνου.

  Σας ευγνωμονούμε όλους έναν έναν ξεχωριστά, και πάμε δυναμικά να πετύχουμε τον τελικό στόχο του crowdfunding μας!!!

  Σύντομα θα μοιραστούμε μαζί σας πληροφορίες και για τον νέο δάσκαλο!!!

  Για να δείτε τις υποτροφίες σε pdf πατήστε ΕΔΩ

  To see the scholarships in pdf click HERE

  (EN) Thanks to the contribution that you have all made, as you already are aware, we have managed to support 4 students to continue to their secondary education, which they started in January. As there were donations from other volunteers as well, another 14 students started middle/high school recently, and SANA (the NGO we work with) shared with us a presentation (see attached) with the profiles of these 16 students, with their names, their photo, and description. We wanted to share it with you with great joy and excitement and thank you all once again for your precious support!

  We have reached 80% of our goal so far, and we still have €1,505 left in order to:

  (1) Cover the salary of the new teacher for a second year, (whom we all managed to hire to teach at Gongo's primary school this year) to extend their footprint in the school and in the community. 
  (2) Raise the amount needed to be able to support 2 new students to attend secondary school next year.

  We thank you all one by one, and let's all continue to achieve the final goal of our crowdfunding!!!

  Soon we will share with you more information about the new teacher as well!!!


  27-01-2023 21:28
 • Some very exciting news to share with you
  (Please scroll down to read the update in english)
   
  (GR) Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ευγνώμονες για την ανεκτίμητη υποστήριξη και συμβολή σας στον σκοπό μας. Έχουμε μερικά πραγματικά συναρπαστικά νέα να μοιραστούμε μαζί σας: με τα επιπλέον χρήματα που μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε μέχρι στιγμής, 3 ακόμη μαθητές από το δημοτικό σχολείο του χωριού Gongo θα λάβουν υποτροφία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προσθέτοντας τα κεφάλαια που συγκεντρώσαμε από τον 1ο γύρο της καμπάνιας μας, συνολικά θα υποστηρίξουμε 4 μαθητές που θα ξεκινήσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους τον Ιανουάριο. Αυτοί οι 4 μαθητές θα συνοδεύονται από 14 ακόμη ακόμα συμμαθητές τους, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να πάνε στο γυμνάσιο/λύκειο μέσω της υποστήριξης από άλλους εθελοντές και του SANA (Ο SANA είναι η ΜΚΟ με την οποία συνεργαζόμαστε-Saving Africa's Nature)

  Προς ενημέρωσή σας η διαδικασία επιλογής των μαθητών έγινε ως εξής:
  • 22 μαθητές έκαναν αίτηση για την υποτροφία για να λάβουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Όλοι οι μαθητές μέσω διαγωνίσματος, αξιολογήθηκαν για το ακαδημαϊκό τους επίπεδο
  • Διεξήχθη ιδιωτική συζήτηση με κάθε παιδί που ζήτησε την υποτροφία για να αποδείξει ότι η οικογένειά του δεν μπορεί να υποστηρίξει και να πληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του.
  • Μετά από αυτή τη διαδικασία ο SANA κατέληξε σε 18 παιδιά που χρειάζονται πραγματικά την υποτροφία αυτή.
  • Ο SANA σχεδιάζει μια συνάντηση με τις οικογένειες των παιδιών για να συζητήσουν μαζί πώς οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν μια ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  Τα ονόματα και ένα σύντομο βιογραφικό των παιδιών αυτών θα κοινοποιηθούν σύντομα.

  Όσον αφορά τον νέο δάσκαλο που μπορέσαμε να προσλάβουμε μέσω της δικής σας υποστήριξής σας, αυτή τη στιγμή ο SANA έχει λάβει 30 αιτήσεις για τη νέα θέση του δασκάλου, και η ομάδα πρόσληψης του SANA θα ξεκινήσει σύντομα τη διαδικασία συνέντευξης και επιλογής. Ο νέος δάσκαλος θα εργαστεί πλήρως ως δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο Gongo και στο εκπαιδευτικό κέντρο του SANA.

   
  Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του νέου εκπαιδευτικού θα περιλαμβάνουν:
  • Σχεδιασμός του στρατηγικού σχεδίου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην κοινότητα Gongo στο πλαίσιο των σχεδίων εργασίας του έργου SANA
  • Διδασκαλία στο Δημοτικό σχολείο Gongo
  • Υλοποίηση δραστηριοτήτων μετά το σχολείο που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα (περιβάλλον, υγιεινή κ.λπ.)
  • Χειρισμός του προγράμματος υποτροφιών φοιτητών της SANA
   
  Συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας, προκειμένου να συγκεντρώσουμε ακόμα 2800€, και να μπορέσουμε να φτάσουμε τον τελικό μας στόχο των 5000€, ώστε να στείλουμε ακόμα 1 μαθητή στο γυμνάσιο/λύκειο και να μπορέσουμε να πληρώσουμε τον μισθό του δασκάλου και για δεύτερο έτος!
   
  Θα σας κρατήσουμε ενήμερους μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες τόσο για τους μαθητές που θα πάνε στο γυμνάσιο όσο και για τον νέο δάσκαλο!
   
  --------------------------------------------------
   
  (ENG) We could not be more grateful for your invaluable support and contribution to our cause. And we have some really exciting news to share with you: with the additional funds we've been able to raise so far, 3 more students from Gongo Village Primary School will receive a scholarship to go to high school. So in total, adding the funds we raised from round 1 of our campaign, in total we will be supporting 4 students who will start secondary education in January. These 4 students will be joined by 14 more students, who are given the opportunity to go to high school through the support of other volunteers and SANA (SANA is our partner NGO-Saving Africa's Nature)
   
  For your information, the selection process of the students was as follows:
  • 22 students applied for a scholarship to go to high school
  • A test was given to prove the academic level of the students
  • A private discussion was held with each child who applied for the scholarship to demonstrate that their family cannot support and pay for secondary education.
  • After this process SANA (the NGO we work with) listed 18 children who really needed the scholarship.
  • SANA is planning a meeting with the children's families to discuss together how parents can monitor their children's academic performance to ensure they receive quality secondary education.
   
  The names and a brief biography of the children who will be supported to go to school will be shared soon.

  Regarding the new teacher we were able to hire and through your support, currently SANA has received 30 applications so far for the teacher position and the SANA recruitment team will soon begin the interview and teacher selection process. The new teacher will work full-time as a teacher at Gongo Primary School and SANA's training center.

   
  The duties and responsibilities of the new teacher will include:
  • Designing the strategic plan of educational activities in the Gongo community within the work plans of the SANA project
  • Teaching at Gongo Primary School
  • Implementation of after-school activities related to social issues (environment, hygiene, etc.)
  • Handling of SANA's student scholarship program
   
  Let's all continue the amazing work we have been doing, in order to raise another €2800, and reach our final goal of €5000, so that we can send 1 more student to middle school/high school, and be able to pay for the teacher's salary for a second year as well!
   
  We will keep you updated as soon as we have more information on both the students who will be going to middle school and the new teacher!

  05-01-2023 19:55
 • And…we are back from Tanzania!

  Και…επιστρέψαμε από την Τανζανία! Βιώσαμε μοναδικές, μαγευτικές, ανεπανάληπτες στιγμές στο χωριό Gongo. Χάρη στην δική σας υποστήριξη και συνεισφορά, καταφέραμε να πετύχουμε τον οικονομικό μας στόχο. Αφού γνωρίσαμε τους κατοίκους του χωριού και συνομιλήσαμε μαζί τους, καταλήξαμε στο ότι μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες βρίσκεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Και εφόσον η εκπαίδευση και η παιδεία αποτελούν τους σημαντικότερους πυλώνες στη ζωή μας, αποφασίσαμε να διανείμουμε εκεί όλο μας το ποσό. Στο δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στην καρδιά του χωριού, φοιτούν 350 μαθητές οι οποίοι είναι μοιρασμένοι σε 7 τμήματα. Υπάρχουν ωστόσο μόλις 5 δάσκαλοι, με αποτέλεσμα 2 τμήματα των περίπου 40-50 μαθητών η κάθε μία, να μην έχει δάσκαλο. Εκτός αυτού, το γυμνάσιο/λύκειο που έχει διάρκεια φοίτησης 4 χρόνια, βρίσκεται μακριά από το χωριό, με αποτέλεσμα οι μαθητές να χρειάζεται να πάνε να μείνουν για το διάστημα αυτό σε ένα είδους οικοτροφείο. Το κόστος διαβίωσης κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, ανέρχεται γύρω στα 600€, και εφόσον οι οικογένειες των μαθητών είναι πάρα πολύ φτωχές, δεν έχουν την δυνατότητα να στηρίξουν τα παιδιά τους. Συνεπώς υπάρχουν λαμπρά και πανέξυπνα παιδιά, τα οποία και γνωρίσαμε, που τελειώνουν το δημοτικό με άριστα και δυστυχώς τερματίζουν εκεί την εκπαίδευση τους, και ξεκινάνε να δουλεύουν στα χωράφια. Είμαστε λοιπόν εξαιρετικά χαρούμενοι, καθώς με το ποσό των 2000€ που συγκεντρώσαμε χάρη στη δική σας βοήθεια, θα προσληφθεί και θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο ένας καινούργιος δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο, του οποίου τον μισθό θα καλύψουμε όλοι μαζί για 12 μήνες. Εκτός αυτού, με το ποσό που έχουμε μαζέψει, μπορούμε να στείλουμε 1 μαθητή στο γυμνάσιο/λύκειο, να συνεχίσει την πορεία του στην εκπαίδευση! Θα υπάρξουν διάφορα κριτήρια που θα καθορίσουν ποιός μαθητής επιλεγεί, ανάμεσα τους την επίδοση του στις τελικές ενδοσχολικές εξετάσεις (που μάλιστα έδωσαν όσο ήμασταν και εμείς εκεί), την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του, το πόσα αδέρφια έχει κτλπ.

  Όπως καταλαβαίνετε είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και ενθουσιασμένοι με αυτό που πετύχαμε, και αποφασίσαμε να μην σταματήσουμε εδώ αλλά να συνεχίσουμε το crowdfunding με σκοπό να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά: ο νέος μας στόχος είναι να μαζέψουμε άλλα 5000€, προκειμένου να πληρώσουμε τον μισθό του δασκάλου για έναν δεύτερο χρόνο, καθώς και να στείλουμε ακόμα 5 μαθητές στο γυμνάσιο/λύκειο και να πληρώσουμε τα έξοδα του κάθε ενός.

  Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για όλη σας την βοήθεια, και θα εκτιμούσαμε πάρα πολύ την οποιαδήποτε περαιτέρω υποστήριξη σας στο έργο που όλοι μαζί δημιουργήσαμε.

  And…we are back from Tanzania! We experienced unique, magical, and unrepeatable moments in the village of Gongo. Thanks to your support and contribution, we managed to reach our financial goal. After meeting with the villagers and discussing with them, we unanimously concluded that one of the biggest needs is in the area of the education. And since education and literacy are the most important pillars in our lives, we decided to allocate all of our funds there. In the primary school located in the heart of the village, there are 350 students who are divided into 7 classes. However, there are only 5 teachers, which means that 2 classes of approximately 40-50 students each have no teacher. In addition, the 4-year high school is located far from the village, and students have to go and stay for this period of time in a sort of a boarding school. The cost of living during their studies at the boarding school amounts to around €600, and since the students' families are very poor, they cannot support their children and send them there. Therefore, there are brilliant children, whom we met, who finish primary school with honours and unfortunately end their education there, and start working in the fields. So we are extremely happy, as with the amount of €2000 we gathered thanks to your help, a new primary school teacher will be hired and will be starting in January, whose salary we will cover together for 12 months. In addition, with the amount we have collected, we can send 1 student to middle school/high school, to continue their education! There will be various criteria that will determine which student is chosen, among them their performance in the final internal school exams (which they actually sat for while we were there too), the financial situation of their family, how many siblings they have, etc.

  As you can see we are very moved and excited by what we have achieved, and we decided not to stop there but to continue our crowdfunding in order to help other children: our new goal is to gather another €5000, in order to pay for the teacher's salary for a second year, as well as send 5 more students to middle/high school and pay for each one’s expenses.

  Thank you from the bottom of our hearts for all your help, and we would greatly appreciate any further support  in the project we have all created together.

  Photos:

           

           


  12-12-2022 23:11
 • Only 250€ left to reach our 2000€ goal!!!

  Η Αλεξία και ο Χριστόφορος έχουν ήδη αναχωρήσει για Τανζανία, και οι υπόλοιποι αναχωρούμε σε 2 ημέρες! Έχουμε ήδη φτάσει στο 88% του στόχου μας, και όλο αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την δική σας γενναιόδωρη υποστήριξη στο έργο μας! Υπάρχει ακόμα χρόνος για να μοιραστείς την δράση μας και με άλλους κοντινούς σου ανθρώπους που αισθάνεσαι πως θα ήθελαν και εκείνοι να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στο έργο μας! Αφού επιστρέψουμε από το ταξίδι μας θα σε ενημερώσουμε πώς διανείμαμε τα χρήματα που συγκεντρώσαμε από τις δωρεές σας!!! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη σας!

  Αλέξανδρος-Αλεξία-Χριστίνα-Χριστόφορος-Παναγιώτης

  ---------------------------

  Alexia and Christoforos have already departed for Tanzania, and the rest of us are leaving in 2 days! We have already reached 88% of our goal, and all of this would not have been possible without your generous support! There is still time to share our action with other people who you feel would like to contribute in their own way! After we return from our trip we will let you know how we distributed the funds we collected from your donations!!! Thank you very much for your support!

  Alexandros-Alexia-Christina-Christophoros-Panagiotis

   


  14-11-2022 14:41
 • Stavri Thrasyvoulou
  €20,00
 • Nikolaos Floratos
  €50,00
 • Game of Money
  €85,00
 • ΕΙΡΉΝΗ ΤΣΟΜΠΑΝΊΔΟΥ
  €20,00
 • Δέσποινα Δημητρίου
  €20,00
 • George Trans
  €120,00
 • VASILIKI STRAGANIOTI
  €160,00
 • Anonymous
  Game of money
  €40,00
 • Ανθή Συριγου
  €50,00
 • Anonymous
  €25,00
 • Christos Christaki
  GoM
  €20,00
 • Χριστίνα Σατυριανού
  €50,00
 • Anonymous
  N/A
 • ANDREAS VRONTOS
  €20,00
 • Maria Pedoulaki
  Kefalas family
  €100,00
 • Anonymous
  Game Of Money
  €20,00
 • Αννα Κονταράτου
  €600,00
 • Anonymous
  €500,00
 • SOFIA VARVAKI
  €300,00
 • Anonymous
  Congratulations
  €200,00
 • VASILIKI STRAGANIOTI
  €160,00
 • Anonymous
  €155,00
 • George Trans
  €120,00
 • George + Myra Vasdekys
  Great cause and excellent work guys
  €120,00
 • Αθηνά Κρητικού
  €100,00
 • Maria Pedoulaki
  Kefalas family
  €100,00
 • Stephen Baister
  €100,00
 • Anonymous
  €100,00
 • Delaney Goodwin
  <3
  €100,00
 • ANNA KONTARATOU
  €100,00
 • Lisa Kutschbach
  Thank YOU
  €100,00
 • Rianne Jonker
  €100,00
 • Alexandros Vasdekis

  €2.180,00

  show more
  • Alexia Vasdeki

   €895,00

   show more
   • Christiana Moussiopoulou

    €605,00

    show more
    • Christina Zoupanou-Kritikou

     €540,00

     show more
     • Maria Stavrianou

      €250,00

      show more
      • Zafeiris Santoukos

       €200,00

       show more
       • Vaso Straganioti

        €160,00

        show more
        • Dimitra Giorkatzii

         €100,00

         show more
         • Xanthi Theodorou

          €70,00

          show more
          • Chryselini-Maria-Petros Christou

           €60,00

           show more
           • Panagiotis Sourmpis

            €50,00

            show more
            • Christoforos Chavellas

             €25,00

             show more
             • Nondas Kouklakis

              €0,00

              show more
              • Zefi Karapazvanti

               €0,00

               show more
               • Dimitris Kapos

                €0,00

                show more