Στηρίζουμε το νέο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας!

Created by
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ΝΠΙΔ
Athens, Greece

Project overview

Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί ένα νέο Παιδικό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας, με τις πιο σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές ώστε να είναι προσβάσιμο σε κάθε παιδί!

Description

Περιγραφή του project (English version follows)

Τα 600τ.μ. του νέου Παιδικού Μουσείου της Αθήνας, στο κέντρο του κτιρίου του Ωδείου Αθηνών, αποτελούν έναν ανοιχτό χώρο ελεύθερης ροής όπου ενισχύεται η αίσθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης.
«Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας σχεδιάζεται ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους».

  

Η συμβολή σας είναι σημαντική!

Eλάτε να φτιάξουμε μαζί

Για όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους που μας επισκέπτονται,
ιδιαίτερα όμως για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες και τη δυνατότητα πρόσβασης τους 
στο δεύτερο επίπεδο του κτιρίου:

 • Μια ράμπα

 • Έναν ανελκυστήρα

Για άτομα με προβλήματα όρασης:

 • Τη μακέτα του κτιρίου ώστε να μπορούν να κατανοήσουν με την αφή
  το σύνολο του χώρου 
  του
  Παιδικού Μουσείου της Αθήνας και του Ωδείου Αθηνών

 • Υπομνηματισμό/σήμανση στη γραφή Braille

 • Αισθητηριακούς χάρτες και επιφάνειες

 • Ηχητική σήμανση

Για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και με μαθησιακές δυσκολίες:

 • Ειδικά παιχνίδια και κατασκευές

 • Τον παιχνιδότοπο

  Alpha Bank IBAN: GR9101401770177002002000328 με την αιτιολογία "Kαμπάνια" (κατόπιν αποστολή e-mail στο ageorgopoulou@hcm.gr με τα στοιχεία για την απόδειξη δωρεάς).

Δείτε το παρακάτω video όπου ο Θοδωρής Τσεκούρας μιλάει για το έργο αυτό:

Η φιλοσοφία του Παιδικού Μουσείου

Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας δημιουργήθηκε για να βοηθήσει όλα τα παιδιά να κατανοήσουν και να χαρούν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. 

Το Παιδικό Μουσείο αποτελεί μία από τις πρώτες μουσειακές εμπειρίες των παιδιών και όσων πρωτομαθαίνουν. Τα εκθέματα είναι τρισδιάστατα περιβάλλοντα που αντλούν τις θεματικές τους από τον κόσμο των φυσικών επιστημών, τις τέχνες, τον πολιτισμό, την επικαιρότητα, καθώς και την καθημερινότητα των παιδιών. Τα εκθέματα και οι συλλογές προκαλούν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, μαθητές και εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντας τη δια βίου μάθηση. 

Ακούω και ξεχνώ,
Βλέπω και θυμάμαι, 
Κάνω και καταλαβαίνω


Τι είναι το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο;

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο κοινωφελούς χαρακτήρα με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό σκοπό που φέτος κλείνει 30 χρόνια προσφοράς στον χώρο της εκπαίδευσης και των μουσείων. 
Ιδρύθηκε το 1987, στην Αθήνα από μια ομάδα νέων επιστημόνων με πρωτοβουλία της Σοφίας Ρωκ –Μελά.

 

Οι στόχοι του Σωματείου  

Σύμφωνα με το καταστατικό μας, ο σκοπός του Σωματείου επιτυγχάνεται ενδεικτικά: 
α. με την ίδρυση και διατήρηση Παιδικών Μουσείων. 
β. με την ανάπτυξη συλλογών, εκθεμάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων, τα παιδιά, θα προάγουν και θα κατανοούν στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας, της τέχνης, της επιστήμης, του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων σχέσεων.
γ. με την εκπαίδευση ενηλίκων, 
δ. με τη συνεργασία ενός επιστημονικού προσωπικού πολλαπλών ειδικοτήτων. 
ε. με την ενημέρωση του κοινού, 
στ. με τη συνεχή επαφή και ανταλλαγή ιδεών με μουσεία, διεθνείς οργανισμούς, κυβερνητικούς και μη, δίκτυα στο εσωτερικό και εξωτερικό.  
ζ. με τη διαρκή έρευνα, εκπόνηση και έκδοση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητες του Σωματείου. 
η.  με την ανάπτυξη και λειτουργία εθελοντικού προγράμματος

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από:

 • Δωρεές
 • Αυτοχρηματοδότηση (συνδρομές μελών, πωλητήριο κλπ.)
 • Xορηγίες και επιχορηγήσεις  

 

Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, αποτέλεσμα της καινοτόμου συνεργασίας του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), εγκαινιάστηκε το 1994, στο κτίριο της οδού Κυδαθηναίων 14. 
Μετά από 22 χρόνια λειτουργίας στην Πλάκα και έχοντας φιλοξενήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες που έπαιξαν και έμαθαν με τα εκθέματα και τις συλλογές του, φέτος, το 2017, το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας αλλάζει γειτονιά και αναπτύσσεται στο εμβληματικό κτίριο του Ωδείου Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19). 

Από το φθινόπωρο του 2017 δίνεται η ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν τον νέο χώρο, να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν και να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα, με τις δικές του ιδέες και απόψεις πριν ξεκινήσουν οι κατασκευές. Παράλληλα, όλοι έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των πόρων μέσα από αυτήν την πλατφόρμα σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του κόσμου βρίσκονται. 

Επίσης, δωρεές μπορούν να γίνουν με κατάθεση στον λογαριασμό του ΕΠΜ στην Alpha Bank IBAN: GR9101401770177002002000328 με την αιτιολογία "Kαμπάνια" (κατόπιν αποστολή e-mail στο ageorgopoulou@hcm.gr με τα στοιχεία για την απόδειξη δωρεάς).


Ο χώρος είναι ανοιχτός (από το φθινόπωρο):

Τετάρτη 11πμ – 7μμ &
Πέμπτη – Κυριακή 11πμ - 3μμ

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Διεύθυνση: Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄17-19, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103312995
Facebook: Ελληνικό Παιδικό Μουσείο / Hellenic Children’s Museum
Ιστοσελίδα: www.hcm.gr 

 

ENGLISH VERSION  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let’s build and create together the new Children’s Museum of Athens!

At the Athens Conservatory building

Summary of the Project

Come and let’s create together a new world-class Children’s Museum that will be accessible to all children, using the most modern museum specifications!

Description

The Goals

The 600 sq.m. of the new Children’s Museum of Athens, in the center of the Athens Conservatory building, is an open, free flowing space which promotes  participation, collaboration and interaction.

“The Children’s Museum of Athens is being designed to be accessible to all.”

Your contribution is important!

 

Come and let’s build together:

For those with mobility difficulties and for access to the second level of the building:

 • A ramp
 • A lift (An elevator in American English)

For the visually impaired:

 • A scale model of the museum (and the surrounding area)* to be able to understand, through touch, the entire Children’s Museum and the Athens Conservatory building
 • Signs and labels in Braille
 • Sensory maps and surfaces
 • Audio signage 

For children with autism and learning difficulties:

 • Specially designed toys and kits
 • The Playspace  

 

The Philosophy of the Children’s Museum

The Children’s Museum of Athens exists to help all children understand and enjoy the world in which they live.

The Children’s Museum is one of the first museum experiences for children and young learners. The exhibits are three-dimensional environments that draw their themes from the world of natural sciences, the arts, culture, current topics, as well as the daily life of children. The exhibits and collections stimulate collaboration and interaction between parents and children, students and teachers, supporting lifelong learning.

I hear and I forget

I see and I remember

I do and I understand


What is the Hellenic Children’s Museum?

The Hellenic Children’s Museum is a non-profit, educational and cultural charitable organization that this year is completing 30 years of contributing to the fields of education and museums.

It was founded in 1987, in Athens, by a group of young professionals at the initiative of Sophia Roque-Mela.

 

The goals of the organization, as stated in the Articles of Incorporation

According to our Articles of Incorporation, the goals of the Organization are achieved through:

 1. establishing and maintaining Children’s Museums
 2. developing collections, exhibits, educational programmes which promote children’s understanding of aspects of culture, history, art, science, the natural and man-made environment and human relations
 3. adult education
 4. the collaboration of a multidisciplinary staff of professionals
 5. public information
 6. continuous contact and exchange of ideas with museums, international organizations, governmental and non-governmental organizations, networks in Greece and abroad
 7. continuous research, development and publication of studies related to the activities of the Organization
 8. the development and operation of a volunteer programme

The sources of income for the Organization are:

 • Special events, educational programmes 
 • Sponsorships
 • Grants
 • Donations

The Children’s Museum of Athens, the result of an innovative collaboration between the Hellenic Children’s Museum and the Organization for Culture, Sports and Youth of the City of Athens (OPANDA), was inaugurated in 1994 in a neoclassical building at 14 Kydathinaion Street.

After 22 years of operation in Plaka and having welcomed more than a million visitors who played and learned through the exhibits and collections, this year, in 2017, the Children’s Museum of Athens is changing neighbourhoods and developing in the emblematic building of the Athens Conservatory Hall (Rigillis & Vass. Georgiou B' 17-19) where the great international contemporary art exhibition “Documenta 14” is also hosted from April 6th to July 16th.

From autumn 2017 everyone has the opportunity to get to know the new space, to collaborate, to interact and leave their own imprint with their own ideas and opinions, before final construction begins. At the same time, everyone can contribute to the funding of the new museum, from anywhere in Greece or the world, through Crowdfunding.

 

You can also make a donation to the Hellenic Children’s Museum through bank deposit at the HCM’s account

ALPHA BANK:

Account: 177002002000328

IBAN: GR91 0140 1770 1770 0200 2000 328

Please don’t forget to write “campaign” in the field regarding the reason of your donation. 

 

Opening Hours (from autumn 2017):

Wednesday 11am – 7 pm

Thursday – Sunday 11am – 3pm

Admission is free

Address: Rigillis & Vasileos Georgiou B’ Avenue 17-19, Athens 106 75

Telephone: 2103312995

Facebook: Hellenic Children’s Museum

Website: www.hcm.gr

Help promote this project

€12.506
Raised of €15.000,00 Goal
83 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 3/26/18

 

Average contribution: €74,44

Project funders ( 168 )

 • Νικόλαος Κάππος
  Όλα για τα παιδιά
  €20,00
 • Μαρία Βουγιούκαλου
  Για να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στο παιχνίδι και τη γνώση
  €50,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Κατερίνα Μπότρος
  Μουσική Εκδήλωση
  €350,00
 • Βασίλης Παρασκευόπουλος
  €50,00
 • Μουσική Εκδήλωση
  €800,00
 • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ
  €275,00
 • Stephanie Merakos
  €50,00
 • Μαριλένα Μάκρη
  Με την ευχή, να συνεχίσετε να προσφέρετε γνώση και χαρά στα παιδιά. Σας χρειαζόμαστε !
  €25,00
 • Ελίνα Τσάκωνα
  Μουσική βραδιά
  €25,00
 • See all project funders
 • Πηνελόπη Κατσάτου
  Καλή αρχή !
  €1.000,00
 • Anonymous
  Πνοή έμπνευσης στον τόπο
  €1.000,00
 • Μουσική Εκδήλωση
  €800,00
 • Σοφία Τσεκούρα
  Περάσαμε υπέροχα στην μουσική βραδιά !
  €575,00
 • Κατερίνα Μπότρος
  Μουσική Εκδήλωση
  €350,00
 • YES A.E
  €300,00
 • AGAPI SBOKOU
  €300,00
 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΛΗΣ
  Καλή δύναμη και καλή επιτυχία για το νέο ξεκίνημα του Μουσείου!
  €300,00
 • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ
  €275,00
 • Maria Kallitsantsi
  €250,00
 • See all project funders
 • Πηνελόπη Κατσάτου Pinelopi Katsatou
  €2.470,00
 • Νίνα Τρυφωνοπούλου Nina Trifonopoulou
  €1.940,00
 • Θοδωρής Τσεκούρας Theodore Tsekouras
  €985,00
 • Δανάη Μπασαντή (εθελόντρια Ε.Π.Μ) / Danai Bassanti (Volunteer in HCM)
  €751,00
 • Βάσω Κουτσομπίνα Vasso Koutsobina
  €725,00
 • Μαρία Τριανταφύλλου Maria Triantafillou
  €700,00
 • Το Βαζάκι Juice Bar
  €450,00
 • Μαρία Καρβουνοπούλου Maria Karvounopoulou
  €380,00
 • Κατερινα Μπότρος / Katerina Botros
  €350,00
 • Τζένη Περδικάρη / Jenny Perdikari
  €150,00
 • Λόλα Νταϊφά / Lola Daifa
  €125,00
 • Δημήτρης Σωτήρχος Dimitrios Sotirchos
  €50,00
 • Σέργιος Βερίτσης (και μπαμπάς, μαμά και baby Άρης...)
  €20,00
See all project funders

Project sponsors ( 5 )

 • GALAXY 92 FM

  Ας βοηθήσουμε ΟΛΟΙ, όπως και όσο μπορούμε, ώστε να γίνει το νέο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας προσβάσιμο σε κάθε παιδί!

 • ΣΚΑΙ 100.3 FM

  Για ένα Παιδικό Μουσείο προσβάσιμο σε όλους!

 • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

  Καλή επιτυχία!

 • 7INDIGO NEW MEDIA

  Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που συμβάλλουμε σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί το νέο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας!

 • BOEM WEBRADIO

  Με τις ευχές μας για το καλύτερο!

See all project sponsors
 • Με τη δική σας υποστήριξη έχουμε φτάσει το 30% του στόχου μας!

  Με τη δική σας υποστήριξη έχουμε φτάσει το 30% του στόχου μας! Ας αξιοποιήσουμε το καλοκαίρι και τις διακοπές μας που θα δούμε φίλους, γνωστούς και οικογένειες για επιπλέον ενημέρωση και υποστήριξη του οράματος για ένα Παιδικό Μουσείο στην Αθήνα, πλήρως προσβάσιμο σε όλους!


  24-07-2017 15:43
 • Νικόλαος Κάππος
  Όλα για τα παιδιά
  €20,00
 • Μαρία Βουγιούκαλου
  Για να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στο παιχνίδι και τη γνώση
  €50,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Κατερίνα Μπότρος
  Μουσική Εκδήλωση
  €350,00
 • Βασίλης Παρασκευόπουλος
  €50,00
 • Μουσική Εκδήλωση
  €800,00
 • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ
  €275,00
 • Stephanie Merakos
  €50,00
 • Μαριλένα Μάκρη
  Με την ευχή, να συνεχίσετε να προσφέρετε γνώση και χαρά στα παιδιά. Σας χρειαζόμαστε !
  €25,00
 • Ελίνα Τσάκωνα
  Μουσική βραδιά
  €25,00
 • Χριστίνα Μηλιώνη
  Μουσική εκδήλωση
  €125,00
 • Ειρήνη Τζίμα
  Μουσική βραδιά
  €25,00
 • Αντζελα Τρούσα
  Μουσική βραδιά
  €50,00
 • Σοφία Παττακού
  Μουσική βραδιά
  €25,00
 • Αλέκα Ταμιωλάκη
  Μουσική βραδιά
  €50,00
 • Ελένη Μιχαλοπούλου
  Μουσική εκδήλωση
  €100,00
 • Πηνελόπη Κατσάτου
  Καλή αρχή !
  €1.000,00
 • Anonymous
  Πνοή έμπνευσης στον τόπο
  €1.000,00
 • Μουσική Εκδήλωση
  €800,00
 • Σοφία Τσεκούρα
  Περάσαμε υπέροχα στην μουσική βραδιά !
  €575,00
 • Κατερίνα Μπότρος
  Μουσική Εκδήλωση
  €350,00
 • YES A.E
  €300,00
 • AGAPI SBOKOU
  €300,00
 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΛΗΣ
  Καλή δύναμη και καλή επιτυχία για το νέο ξεκίνημα του Μουσείου!
  €300,00
 • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ
  €275,00
 • Maria Kallitsantsi
  €250,00
 • Χριστίνα Ντινοπούλου
  Μουσική Εκδήλωση !
  €250,00
 • Maria Dinopoulou
  €200,00
 • Μίκα Κοντέλλη
  Καλή συνέχεια στο σημαντικό έργο σας
  €200,00
 • Βάσω Κουτσομπίνα
  €150,00
 • Colin Thompson
  Good luck from London !
  €150,00
 • Αγγέλα Μοσχονά
  €125,00
 • Πηνελόπη Κατσάτου Pinelopi Katsatou

  €2.470,00

  "Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και καταλαβαίνω" show more
  • Νίνα Τρυφωνοπούλου Nina Trifonopoulou

   €1.940,00

   Το Παιδικό Μουσείο δημιουργεί υγιείς και σκεπτόμενους πολίτες! 'Ολοι μαζί συμβάλλουμε στο νέο Παιδικό Μουσείο! show more
   • Θοδωρής Τσεκούρας Theodore Tsekouras

    €985,00

    Στηρίξτε και εσείς το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας ώστε να μπορέσει να γίνει προσβάσιμο σε κάθε παιδί στην crowdfunding πλατφόρμα Give & Fund. show more
    • Δανάη Μπασαντή (εθελόντρια Ε.Π.Μ) / Danai Bassanti (Volunteer in HCM)

     €751,00

     Όλα τα παιδιά μπορούν να παίξουν, μεγάλα ή μικρά, παιδιά με προβλήματα όρασης ή με μαθησιακές δυσκολίες ή και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Γιατί το παιχνίδι δεν κάνει εξαιρέσεις. Τα παιδιά χρειάζονται το παιχνίδι και το Παιδικό Μουσείο θα πρέπει να το προσφέρει σε κάθε παιδί, χωρίς εξαιρέσεις. Για να είναι όμως όλοι οι χώροι του μουσείου προσβάσιμοι σε όλα τα παιδιά, χρειάζεται να φτιαχτούν ράμπες και ένας ανελκυστήρας για να έχουν την δυνατότητα να το επισκεφτούν παιδιά σε βρεφικά καροτσάκια ή σε αναπηρικά αμαξίδια. Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, ως ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, εδώ και τριάντα χρόνια αγκαλιάζει τα παιδιά από την προσχολική τους ηλικία και συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας τους. Σήμερα στρέφεται προς την κοινωνία και αναζητά στήριξη για να συνεχίσει να εκπαιδεύει τους μικρούς πολίτες του αύριο. Ας γίνουμε όλοι αρωγοί σε αυτή του τη προσπάθεια, για να μην μείνει κανένα παιδί έξω από τη χαρά του παιχνιδιού. show more
     • Βάσω Κουτσομπίνα Vasso Koutsobina

      €725,00

      "It is better to KNOW HOW TO LEARN than to know." (Dr. Seuss). Υποστηρίζουμε το Παιδικό Μουσείο της πόλης μας! show more
      • Μαρία Τριανταφύλλου Maria Triantafillou

       €700,00

       Στηρίζουμε το νέο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας! show more
       • Το Βαζάκι Juice Bar

        €450,00

        Νέος χώρος για το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και προσβάσιμοτητα σε όλους. Νέα εποχή για τα παιδια της πόλης μας. Είναι χαρά μας που στηρίζουμε την κίνηση αυτή! show more
        • Μαρία Καρβουνοπούλου Maria Karvounopoulou

         €380,00

         Επειδή η ευθύνη για "το παιδί" δεν σταματάει στα παιδιά μας αλλά αφορά σε όλου του κόσμου τα παιδιά, ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ! show more
         • Κατερινα Μπότρος / Katerina Botros

          €350,00

          Ας βοηθήσουμε όλοι για ένα Παιδικό Μουσείο ζωντανό για κάθε παιδί! show more
          • Τζένη Περδικάρη / Jenny Perdikari

           €150,00

           Ας στηρίξουμε όλοι μαζί το νέο Παιδικό Μουσείο για είναι προσβάσιμο σε όλους! show more
           • Λόλα Νταϊφά / Lola Daifa

            €125,00

            Παίζουμε; 22 χρόνια το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας μοιράζει απλόχερα χαμόγελα, προσφέρει γνώση όπως ποτέ δεν φαντάστηκες! Μαθαίνουμε... Ανακαλύπτουμε... Γνωρίζουμε... Εξερευνούμε... μικροί και μεγάλοι, γονείς και παιδιά σε έναν μαγικό, πολύχρωμο κόσμο! «Ο πραγματικά σοφός δάσκαλος δεν είναι αυτός που σε σπρώχνει μέσα στον οίκο της σοφίας, αλλά αυτός που σε οδηγεί στο κατώφλι του μυαλού σου». Χαλίλ Γκιμπράν. «Η παιδική ηλικία δείχνει τον άνθρωπο, όπως η αυγή την ημέρα» Θαλής. Παίζουμε; 22 χρόνια και συνεχίζουμε... Έλα και εσύ! Γίνε μέλος μιας αλυσίδας που μας δένει όλους με το μέλλον... Ενίσχυσε και εσύ το… Παιδικό Μουσείο της Αθήνας! show more
            • Δημήτρης Σωτήρχος Dimitrios Sotirchos

             €50,00

             Ενδιαφέρσου, Κινητοποιήσου, Βοήθησε! Στηρίζω το Παιδικό Μουσείο! show more
             • Σέργιος Βερίτσης (και μπαμπάς, μαμά και baby Άρης...)

              €20,00

              ΟΛΟΙ πρέπει να βοηθήσουν να γίνει το Μουσείο που θα παίζουν τα παιδιά!!!!! show more
              • GALAXY 92 FM
               Ας βοηθήσουμε ΟΛΟΙ, όπως και όσο μπορούμε, ώστε να γίνει το νέο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας προσβάσιμο σε κάθε παιδί!
              • ΣΚΑΙ 100.3 FM
               Για ένα Παιδικό Μουσείο προσβάσιμο σε όλους!
              • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
               Καλή επιτυχία!
              • 7INDIGO NEW MEDIA
               Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που συμβάλλουμε σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί το νέο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας!
              • BOEM WEBRADIO
               Με τις ευχές μας για το καλύτερο!