Οι χίλιες γλώσσες του χορού

Created by
Maria Papadopoulou Vasiliki Zafeiropoulou
Athens

Project overview

Ο χορός σαν εκπαιδευτικό εργαλείο για μια διαπολιτισμική μάθηση // Δημιουργία παράστασης χορού από παιδιά για παιδιά

Description

Οι χίλιες γλώσσες του χορού 

Μια εβδομαδιαία εκπαιδευτική συνάντηση συνολικής διάρκειας 5 μηνών καταλήγει σε μια χορευτική παράσταση ενδυνάμωσης και αλληλεγγύης.  Πώς συζητούν, σκέφτονται, αισθάνονται και δρουν συνεργατικά τα παιδιά μέσα από το χορό; Πώς μιλάνε με το σώμα τους; Πώς χορεύουν με την φαντασία τους; 

Συνεργαστήκαμε με τα τμήματα της γ' τάξης του 132ο δημοτικού σχολείου Αθηνών, όπου η πλειοψηφία των παιδιών ήταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού. Παιχνίδια, κινητικές και μουσικοκινητικές ασκήσεις, τραγούδια, βιντεοπροβολές ταινιών χορού, συζητήσεις, εικαστικές αποτυπώσεις, συνεντεύξεις με χορευτές είναι κάποιες από τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε σε σύνδεση με σύγχρονα παιδαγωγικά εργαλεία όπως η συμμετοχή και υποστήριξη στην κοινή προσπάθεια, ο διάλογος, η δημιουργία κινήτρων. Καθ'όλη τη διαδικασία, υπήρχε ερευνητική καταγραφή και οπτικοακουστική αποτύπωση, ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό που θέλουμε να συνθέσουμε στη δημιουργία μιας ταινίας ντοκυμαντέρ. 

Η ταινία θα διαδραματίζεται μέσα από την οπτική των παιδιών, παρακολουθώντας τις χαρές, τις δυσκολίες τους, το πώς χτίζουν την αυτοπεποίθηση και το σεβασμό για το διαφορετικό μέσα απο τον χορό και την ενσώματη επικοινωνία. Καθώς η  Μαρία και η Βασιλική  τα καθοδηγούν  να ανακαλύψουν το κινούμενο σώμα τους, ένας καινούργιος κόσμος ξεδιπλώνεται μπροστά τους με κινητήρια δύναμη τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική σύνθεση. 

 

Η ομάδα:

Μαρία Παπαδοπούλου: οργάνωση, σχεδιασμός, εμψύχωση

Βασιλική Ζαφειροπούλου: σχεδιασμός, εμψύχωση

Κατερίνα Χατζηγεωργίου: παρατήρηση, καταγραφή, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική

Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα: επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού

Πέτρος Κολοτούρος: βίντεο, μοντάζ

________________________________________________________________________________

Η δράση «Χίλιες γλώσσες του χορού» ξεκίνησε πιλοτικά το 2021 με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιθυμούμε τη συνέχεια της δράσης, τόσο με τις δια ζώσης επισκέψεις μας στο σχολείο όσο με τη δημιουργία του ντοκυμαντέρ.

Συγκεκριμένα αναζητούμε οικονομική στήριξη για τα εξής:

 • οικονομική ενίσχυση για περαιτέρω επισκέψεις στα σχολεία  (πρόβες και παράσταση από τα παιδιά για γονείς, φίλους και ευρύτερο κοινό)

 • οπτικοακουστική κάλυψη παράστασης και συνεντεύξεις από τα παιδιά

 • αμοιβή για κάλυψη του μοντάζ της ταινίας 

 • συστηματοποίηση της ερευνητικής καταγραφής της δράσης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων

 

​Ως ανταπόδοση στην υποστήριξή σας, έχουμε σκεφτεί κάποια δώρα:

 • Μέχρι 20€: την ευγνωμοσύνη μας και μια αναμνηστική φωτογραφία από τη δράση 

 • 20-50€: τη δυνατότητα προβολής της ταινίας όταν ολοκληρωθεί και την ευγνωμοσύνη μας

 • 50-100€: πρωτότυπο υλικό από τις δράσεις (ζωγραφιές, ηχογραφήσεις), την προβολή της ταινίας και την ευγνωμοσύνη μας

 • 100€ και άνω: δυνατότητα παρακολούθησης της παράστασης των παιδιών, πρωτότυπο υλικό από τις δράσεις, τη δυνατότητα προβολής της ταινίας και την ευγνωμοσύνη μας

 

ENGLISH:

One thousand languages ​​of dance 

A weekly educational project lasting a total of 5 months leads to a dance performance of empowerment and solidarity. How do children discuss, think, feel and act collaboratively through dance? How do they express physically? How do they dance with their imagination?

We collaborated with the third grade departments of the 132nd primary school in Athens, where the majority of the children were from low social classes of the immigrant and refugee population. Games, songs, videodance projections, discussions, drawings, interviews with dancers are some of the activities we tried in connection with modern pedagogical tools such as participation and support in the joint effort, dialogue, motivation. Throughout the process, there was audiovisual recording, a valuable educational material that we want to compose in the creation of a documentary film.

The film is focusing on the children, following their joys, their difficulties, how they build self-confidence, respect and integration by dancing. As Maria and Vasiliki guide them through this embodied journey, a new world unfolds in front of them with the driving force of improvisation and choreographic composition.

 

The team:

Maria Papadopoulou: organization, action planning, teaching

Vasiliki Zafeiropoulou: action planning, teaching

Katerina Chatzigeorgiou: observation, supervision

Konstantina Bousboura: direction 

Petros Kolotouros: video, editing

______________________________________________________________________________

The program "A Thousand Languages ​​of Dance" started as a pilot project in 2021 with the financial support of the Ministry of Culture and Sports. We now want to continue and deepen to the work by revisiting the school and creating the documentary.

Specifically, we seek financial support for the following:

 • financial support for further school visits (rehearsals and performance by children for parents, friends and the public in general)

 • audiovisual performance coverage and interviews by children

 • fee to cover the editing of the film

 • publication of the results of the program 

 

In return for your support, we have considered some gifts:

 • Up to 20: our gratitude and a souvenir photo from the action
 • 20-50€: the ability to view the documentary after the editing is complete and our gratitude
 • 50-100€: original material from the actions (drawings, recordings), the ability to view the documentary and our gratitude
 • 100€ and above: invitation to watch the children's performance, original material from the actions, the ability to view the documentary and our gratitude

Help promote this project

€710
Raised of €1.200,00 Goal
59 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 6/15/22

 

Average contribution: €27,31

Project funders ( 26 )

 • Aggeliki Ntaousani
  €10,00
 • Μαρία Φουντούλη
  €40,00
 • Δήμητρα Καραμπελιά
  €30,00
 • Γαλάτεια Παξινού
  €50,00
 • Ευγενία Ντάσιου
  €30,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Γιώργος Σεραφειμίδης
  €10,00
 • Αργυρώ Ζαφειρόπουλου
  €20,00
 • Στέλλα Σεραφειμίδου
  €30,00
 • Μετάξια Γολεγού
  €10,00
 • See all project funders
 • Konstantinos Kartelias
  €100,00
 • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  €50,00
 • Γαλάτεια Παξινού
  €50,00
 • Nikoleta Leousi
  €40,00
 • Μαρία Φουντούλη
  €40,00
 • Kαίτη Μπούσμπουρα
  καλοτάξιδο
  €40,00
 • Στέλλα Σεραφειμίδου
  €30,00
 • Elton Petri
  dance dance dance
  €30,00
 • Ευγενία Ντάσιου
  €30,00
 • Δήμητρα Καραμπελιά
  €30,00
 • See all project funders
 • Aggeliki Ntaousani
  €10,00
 • Μαρία Φουντούλη
  €40,00
 • Δήμητρα Καραμπελιά
  €30,00
 • Γαλάτεια Παξινού
  €50,00
 • Ευγενία Ντάσιου
  €30,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Γιώργος Σεραφειμίδης
  €10,00
 • Αργυρώ Ζαφειρόπουλου
  €20,00
 • Στέλλα Σεραφειμίδου
  €30,00
 • Μετάξια Γολεγού
  €10,00
 • Kinga Sito
  €20,00
 • Angeliki Dermitzaki
  €25,00
 • Elton Petri
  dance dance dance
  €30,00
 • Martha Pasakopoulou
  €20,00
 • Giorgos Sioras Deligiannis
  από καρδιάς
  €20,00
 • Ermis Zacharopoulos
  €25,00
 • Konstantinos Kartelias
  €100,00
 • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  €50,00
 • Γαλάτεια Παξινού
  €50,00
 • Nikoleta Leousi
  €40,00
 • Μαρία Φουντούλη
  €40,00
 • Kαίτη Μπούσμπουρα
  καλοτάξιδο
  €40,00
 • Στέλλα Σεραφειμίδου
  €30,00
 • Elton Petri
  dance dance dance
  €30,00
 • Ευγενία Ντάσιου
  €30,00
 • Δήμητρα Καραμπελιά
  €30,00
 • Angeliki Dermitzaki
  €25,00
 • Ermis Zacharopoulos
  €25,00
 • Anonymous
  €25,00
 • Giorgos Sioras Deligiannis
  από καρδιάς
  €20,00
 • RAIA LIGNOU
  €20,00
 • Kala Maraki
  €20,00