Gambian näkövammaiskoulu - Gambian school for visually impaired

Created by
Teemu Lehtinen
Banjul, The Gambia

Project overview

Tuemme Gambian näkövammaisten lasten opetusta ja heidän perheitään - We support the Gambian visually impaired children and their families

Description

Keitä me olemme? Who are we?

Olemme joukko suomalaisia eläkeellä olevia opettajia, jotka olemme menettäneet sydämemme Afrikalle. Kahtena viime vuotena olemme olleet Gambiassa kouluttamassa maan näkövammaisten koulun opettajia, jotta he voisivat puolestaan opettaa koulunsa oppilaita.

Opettajaryhmässämme on yksi peruskoulun opettaja, yksi käsityön lehtori, yksi erityisopettaja ja yksi näkövammaisten erityisopettaja. Lisäksi mukana on kätilö ja kaksi rakennusammattilaista. Kaikki ovat opiskelleet näkövammaisopetuksen taitoja ja osaavat paitsi abakus-laskuja myös pistekirjoitusta.

We are a group of retired Finnish teachers who have lost our hearts to Africa. We have been to Gambia twice to teach and educate the teachers of the Gambian school for visually impaired so that they can, in their turn, help the children to learn.

Our group consists of a primary school teacher, a teacher specialised handicraft, a teacher specialised in teaching children with special needs as well as a specialist teacher for visually impaired. In addition, there is a midwife and two handymen with us. All of us have been trained in teaching visually impaired and we all know abacus and Braille.

 

Miksi haluamme auttaa Gambian näkövammaisia lapsia? Why do we want to help?

Näkövammaisilla lapsilla pitäisi olla oikeus saada heille tarkoitettua erityisopetusta, joka ottaa huomioon heidän heikkonäköisyytensä tai sokeutensa. Kaikki alkaa näkövamman ymmärtämisestä. Kun osa opettajista on itsekin sokeita, on useita elämänalueita, jotka heille itselleenkin ovat vaikeita. Se tekee opettamisesta entistäkin vaikeampaa.

Meille on tärkeää, että lapset saisivat oppia laskemisen ja kirjoittamisen lisäksi kuinka opiskellaan, ja mitä se opiskelu oikein on, kuinka tehdään läksyjä ja opetellaan omalla ajalla koulussa opetetut asiat. Näitä yksinkertaisia taitoja ei kohdekoulussa ollut tai ne olivat jotenkin hukassa. Vaikka oman kehon hahmottaminen, itsenäisen elämisen taidot, liikkuminen, maantieto ja biologia ovatkin tärkeitä aineita opettaa lapsille, aikamme paikallisten opettajien kanssa on rajallinen. Sen vuoksi pyrimme keskittymään matematiikkaan, lukemiseen ja kirjoittamiseen, niin että joku tai jotkut pystyisivät opettamaan lapsia sitten, kun me emme ole siellä.

Meistä tuntuu, että emme voi vain seurata maailmaa, jos meillä on mahdollisuus auttaa, edes hieman. Olemme tutustuneet gambialaisiin ja kaikilla ryhmänjäsenperheillä on sieltä kummilapsi. Jokaisen ryhmäläisen ammattitaito on osoittautunut parhaaksi tavaksi auttaa gambialaisia auttamaan itse itseään. Puutteita on niin paljon, ettei niitä millään rahalla pysty parantamaan. Lisäämällä tietoa ja opettamalla taitoja on meidän tapamme helpottaa ihmisten arkea. Osallistumme myös perheiden arkeen ja opetamme esim. hygieniataitoja. Sen vuoksi olemme hankkineet patjoja perheille, jotka nukkuvat kivilattialla; malariakärpäset pääsevät helposti pistämään lapsia, kun suojaverho ei pysy minkään olkipatjan alla.

2011 ja 2013 olimme liikeellä lähes yksinomaan omin varoinemme. Seuraava matkamme Gambiaan alkaa tammikuun 2014 puolivälissä. Nyt pyydämme apua Sinulta matkamme rahoittamiseksi. Sinun avullasi voimme varmistaa, että jo liikkeelle saatu projekti voidaan viedä ongelmitta loppuun. Auta meitä auttamaan!

Visually impaired have a right to learn in a way that recognises their problems. It is important not only to learn basic skills, but also to understand homework, studying and how to develop skills outside the school.

Most of the teachers in the school are blind themselves. This makes the whole teaching and learning process more difficult. Even though basic life skills are important and there is a lot we could do, we only have very little time available. Therefore, we concentrate on the most important issues such as mathematics, reading and writing. This will enable further advancements when we are not in the Gambia.

For us it is not enough to just follow and see the world, if one has the possibility to participate and help. There are so many needs, so little resources that we could not possibly fix everything, even with a lot of money. Our own skills have proven to be the best way of teaching our Gambian friends to help themselves. By increasing skills and knowledge, we can improve the every day lives of many.

We were in the Gambia in 2011 and 2013 already. Now we are asking for your support to complete our project. Help us to help!

 

Gambian näkövammaiskoulu - Gambian school for visually impaired

Gambian ainoa näkövammaisten koulu toimii maan pääkaupungissa, Banjulissa. Pienimmät oppilaat ovat kolmevuotiatia, vanhimmat 15.

Koulussa on 20 opettajaa, joista 14 on sokeita ja loput kuusi näkeviä. Opettajista kenelläkään, rehtori mukaanlukien, ei ole opettajan pätevyyttä. Pistekirjoituksen osaamisessa, sen opettamisesta puhumattakaan, koulussa on ollut suuria vaikeuksia, kun osa opettajista ei osaa itse lukea. Matematiikan perusmerkkejäkään suurin osa opettajista ei tunne.

Valtion rahoittama koulu saa materiaalista tukea vammaisjärjestöiltä Afrikasta, mutta myös maanosan ulkopuolelta, mutta koulutuksen puutteen vuoksi suuri osa materiaalista on jäänyt kokonaan käyttämättä.

The only school for visually impaired in the Gambia is located in the capital, Banjul. The smallest pupils are three years old, the oldest are 15. 14 of the 20 teachers are blind. None of the teachers, including the headmaster, has teacher training. Some don’t even know how to read.

The school is publicly funded and has received support from international organisations. Due to lack of training and follow-up, most of the equipment the school had was never used before we stepped in.

 

Mitä olemme jo tehneet? What have we done so far?

Kahtena viime vuotena olemme jo vieneet näkövammaisten opiskelumateriaalia Jyväskylän näkövammaisten koulusta sekä Näkövammaisten keskusliitosta Gambian sokeainkoululle Banjuliin. Olemme myös inventoineet koulun muun jo olemassa olevan opetusmateriaalin, joka oli saatu aikaisemmilla kansainvälisillä lahjoituksilla. Kun lahjoitusten mukana ei ollut opetusta materiaalin eikä välineiden käyttöön, opettajat eivät niitä osanneet hyödyntää.

Ensimmäinen kontti, jonka lähetimme koululle ennen kolmen viikon koulutusjaksoa opettajille sisälsi paljon opetusmateriaalia, vaatteita ja kenkiä pulpetteja, karttatelineitä ja jokapäiväiseen elämiseen tarvittavaa tavaraa:

 • abakukset oppilaille ja opettajille (laskemisen apuväline - helmitaulu),
 • pistekirjoitus ja -lukumateriaalia (Braille),
 • kohokuvia, karttoja, kehonhahmotusnukkeja ja näihin liittyvää kohomateriaalia,
 • esikoululaisille esiliinoja, joissa erilaisella pientavaralla täytettyjä taskuja ympäristön hahmottamista varten,
 • pelejä, tarrapaperia ja vahanyöriä, lankoja ja puikkoja neulomisen opetteluun,
 • maalipalloja (kulkunen sisällä),
 • muistiinpanomateriaalia mm. nimikirjoituskehikko
 • piste- ja muoviarkkeja kirjoitusta varten, kyniä, kohoalustoja, sekä
 • värejä, ääni-, haju- ja tuntomateriaaleja.

Materiaalin lisäksi olemme kääntäneet Suomessa käytettävää näkövammaisten opetukseen liittyvää opetus- ja opiskelumateriaaleja:

 • Study techniques,
 • Methods for teaching,
 • Braille and Abacus techniques,
 • Basic skills for writing Braille,
 • Game and sensory training,
 • Teaching pupils with visual impairment,
 • Orientation and studying of embossed maps,
 • Number charts,
 • Teaching children with serious visual impairement etc.

Materiaalisen avun lisäksi, paikalla tapahtuneen koulutusjakson aikana

 • koulutimme Gambian näkövammaisille opettajia, joilla ei ole ollut edes tavallista opettajakoulutusta ennen tätä koulutusjaksoa,
 • tarkistimme kaiken koulussa olevan oppimateriaalin, jota on tullut monesta maasta ilman sen käyttöopetusta,
 • pyrimme ottamaan yhteyttä oppilaiden vanhempiin kartoittaaksemme lasten ja perheiden jokapäiväiseen elämään liittyviä haasteita,
 • esitimme ja kävimme läpi uuden oppimateriaalin, jonka käyttöön autoimme opettajia. Materiaalin jätimme 2013 alussa olleen koulutusjakson jälkeen opettajille luettavaksi ja harjoiteltavaksi sekä käytettäväksi jokapäiväisessä opetuksessa.
 • tutustuimme maan opetusministeriin ja paikalliseen sokeainyhdistykseen.

In the last two years, we not only provided material support to the school, but made a complete inventory of all equipment and materials the school had and reviewed how they can be used in daily curriculum. Last year alone, we gave abacus boards to all pupils and teachers, Braille materials, maps, dolls and similar materials aimed for visually impaired to learn about their immediate environment, geography and even themselves, games, colours, stiching materials, balls and other equipment. We translated our own materials and reviewed teaching materials from the school, developed a curriculum and teaching plan and trained the teachers to use it. We sought to contact the parents of the pupils in order to review their everyday challenges and needs and we also met the Minister of Education and the local association for blind.

 

Mitä teemme seuraavaksi tammikuussa 2014? What will we do in January 2014?

Olemme keränneet vuoden 2013 aikana uuden kontin, joka on lähetetty meriteitse Gambiaan. Kontissa on noin 186 pulpettia, suuria lasipäällysteisiä liitutauluja ja muuta luokkahuonemateriaalia, maaleja, maalausteloja, ompelukoneita, kangaspuut, korjattuja pyörätuoleja ja polkupyöriä, 400kg sidetarvikkeita ja 600kg leikkaussalimateriaalia, vaatteita, kenkiä ja yli 1000kpl vauvan myssyjä.

Tammikuussa alkavan koulutusjakson aikana

 • käymme läpi aikaisemmin opitut asiat abakuksen käytössä ja pistekirjoituksessa,
 • opettelemme ja harjoittelemme matematiikkaa ja pistekirjoitusta sellaiselle tasolle, että opiskelu myöhemmin sujuu omatoimisesti ja itsenäisesti ja että opettajat pystyisivät kehittämään omia tapojaan opettaa,
 • harjoittelemme paikallisten materiaalien käyttöä niin, että oma gambialainen kulttuuri tulee huomioiduksi harjoitustöissä. Oppilaat ja koko koulu voisivat mm. myymällä itse tehtyjä käsitöitä hankkia rahaa koulutukseen ja uuteen tai erilaiseen oppimateriaaliin,
 • laajennamme yhteyksiä vanhempiin ja oppilaiden lähiympäristöön mm. kouluttamalla kylissä asuvia naisia, kyläterveydenhoitajia ja kyläklinikkahoitajia (koulutusta antaa kaksi terveydenhuollon ammattilaista tässä ryhmässämme)
 • maalaamme ja kokoamme pulpetit yhdessä oppilaiden kanssa ja asennetaan luokkiin liitutaulut,
 • luovutamme terveysministeriölle 400kg sidetarvikkeita ja 600kg leikkaussalimateriaalia. Ministeriö jakaa materiaalit tasapuolisesti eri terveydenhuoltopisteisiin.

During 2013 we collected materials for a sea container which we shipped in September to the Gambia. We managed to get together 186 pulpits, large blackboards and other equipment for classrooms, paints, paint rolls, sewing machines, a hand loom, refurbished bicycles and wheelchairs, 400 kg of bandages and other hospital materials as well as 600 kg surgical operation theatre material, clothes, shoes and over 1,000 little hats for newborn babies.

We will review the progress made in the school, improve the teachers’ skills in mathematics and Braille to the level that they can improve their skill base independently. We will start using local materials in accordance of local traditions in all handicraft exercises so that the school might be able to sell some of the products and obtain independent funding in the future. We will increase contacts with some surrounding villages and train women in healthcare and hygiene. Together with the pupils, we will repaint the pulpits and reassemble them after which we will refurbish the classrooms and install the blackboards. The hospital materials we will give to the Ministry of Health for delivery to local health centres.

 

Mihin tarvitsemme tukeasi?

Sinun avullasi, voimme varmistaa, että saamme kaiken yllä suunnitellun tehtyä ja katettua ainakin osan näistä kustannuksista sekä seitsemän avustajan matkakuluista Gambiaan.

Your support will help us to ensure that we can finalise this project and cover at least part of the costs related to it and to the travel of our team of seven to the Gambia in mid-January 2014.

Help promote this project

€595
Raised of €5.500,00 Goal
11 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 12/20/13

 

Average contribution: €74,38

Project funders ( 8 )

 • Sofoklis Kyriazakos
  €5,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Teemu Lehtinen
  €200,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Anonymous
  €150,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Yiota Krassakopoulou
  €100,00
 • See all project funders
 • Teemu Lehtinen
  €200,00
 • Anonymous
  €150,00
 • Yiota Krassakopoulou
  €100,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Sofoklis Kyriazakos
  €5,00
 • See all project funders
 • Less than 40 days to go!

  During the last weeks, we have managed to iron out the hick ups that were related to our project bank account and it is now fully functioning. Also, we have managed to gather more than 10% of the required funds and have increased our reach-out in order to make more people aware of our project. It all looks promising.

  The project team has continued training sessions over the weekends by gathering together for two day workshops. These training sessions have concentrated on ensuring that everyone knows what their roles and responsibilities will be as well as how we will maximise the usefulness of the time available for us the Gambia.

  We are almost ready to go. In order to make this workable, we depend on you! Please help us help!

   


  11-11-2013 14:17
 • Sofoklis Kyriazakos
  €5,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Teemu Lehtinen
  €200,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Anonymous
  €150,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Yiota Krassakopoulou
  €100,00
 • Teemu Lehtinen
  €200,00
 • Anonymous
  €150,00
 • Yiota Krassakopoulou
  €100,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Anonymous
  €50,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Anonymous
  €20,00
 • Sofoklis Kyriazakos
  €5,00