Σαν Give & Fun, καλωσορίζουμε, στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε με μεγάλη χαρά προσπάθειες από Οργανώσεις αλλά και ξεχωριστούς ανθρώπους που σαν στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων.